(7/10/2016) Δάνεια ΑΤΕ Α’ και Β’ κατοικίας και τρόπος είσπραξης αυτών

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ Τ.Κ 105 64 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 32.24.989 – 32.36.085 – FAX 32.30.414 e-mail osyate@osyate.gr
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1945

Αριθ.Πρωτ. 1286

Αθήνα, 7.10.2016

Δάνεια ΑΤΕ Α’ και Β’ κατοικίας και τρόπος είσπραξης αυτών

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

     Τα δάνεια Α’ και Β’ κατοικίας, τα οποία ανήκουν ήδη από τον 7/2012 στην Τράπεζα Πειραιώς, βρίσκονται πλέον κατ’ ανάγκη στο στάδιο της ονομαστικοποίησης του κάθε δανειολήπτη και της παρακολούθησης από την Τράπεζα.
Με αφορμή ερωτήσεις και απορίες συναδέλφων δανειοληπτών επιχειρούμε σ’ αυτή τη φάση μια πρώτη προσέγγιση ενημέρωσης.

     Με τη σύνταξη του μηνός Αυγούστου ήδη είχε προεισπραχθεί, όπως γινόταν πάντα μέχρι σήμερα, η δόση Α’ κατοικίας μηνός Σεπτεμβρίου 2016.
Με την καταβολή της σύνταξης Σεπτεμβρίου δεν έγινε παρακράτηση, γιατί η δόση θα εισπράττεται πλέον μετά την μετάπτωση, στο τέλος του μήνα δεδουλευμένη.
Κατά συνέπεια, η μηνιαία δόση Α’ κατοικίας του Οκτωβρίου, θα εισπραχθεί στο τέλος του μήνα αυτού. Έτσι θα γίνεται εφεξής.
Αντίθετα η Β’ κατοικία εισπράττεται δεδουλευμένη στο τέλος κάθε μήνα και αυτό έγινε και στο τέλος Σεπτεμβρίου.
Τα δάνεια των εν ενεργεία συναδέλφων θα εισπράττονται όπως μέχρι σήμερα από τη μισθοδοσία κάθε μήνα.

     Οι υπάλληλοι των συγγενών Οργανισμών (ΤΥΠΑΤΕ, ΟΣΥΑΤΕ, ΚΑΣΥΑΤΕ, ΣΕΤΑΠ), που έχουν δάνεια Α’ κατοικίας, θα λάβουν επιστολή από την Τράπεζα μαζί με κείμενο πάγιας εντολής, την οποία οφείλουν να συμπληρώσουν και υπογράψουν και στη συνέχεια θα την υποβάλλουν στην Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας Πειραιώς είτε απευθείας είτε μέσω οποιουδήποτε καταστήματος της Τράπεζας ατελώς, ώστε η δόση τους να εισπράττεται από τον λογαριασμό Ταμιευτηρίου τους.

     Περισσότερες πληροφορίες θα εμπεριέχονται στην επιστολή που θα αποσταλεί εντός των επόμενων ημερών από την Τράπεζα σε όλους όσους διατηρούν στεγαστικά δάνεια Α’ και Β’ κατοικίας, ενώ για επιπλέον διευκρινίσεις θα έχετε την δυνατότητα να επικοινωνείτε με το τηλεφωνικό κέντρο της Τράπεζας στα τηλέφωνα: 210 3288000 ή 18 28 38.

     Διάφορα μικρότερα κονδύλια που εισπράχθηκαν στο τέλος Σεπτεμβρίου, αφορούσαν το προαιρετικό ασφαλιστήριο Ζωής Α’ εξαμήνου 2016 για το οποίο ο ΟΣΥΑΤΕ καταβάλλει όπως είναι γνωστό το 50%.
Τα ασφαλιστήρια πυρός θα εξακολουθήσουν να εισπράττονται όπως μέχρι σήμερα, είτε από την ΑΕΕΓΑ, είτε από τον ΟΣΥΑΤΕ.

     Θέλουμε να υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με το νέο Καταστατικό μας, μέλη του ΟΣΥΑΤΕ μπορούν να γίνουν όλοι οι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι του Ομίλου Πειραιώς.
Σημειώνουμε ότι ο ΟΣΥΑΤΕ συνεχίζει πάντα την χορήγηση δανείων από τα ίδια Κεφάλαια.

     Πληροφορίες για τα νέα προϊόντα, π.χ. ΕΝΦΙΑ κ.λ.π μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.osyate.gr  ή στα τηλ. 210. 32.32.523 και 32.36.085 επιλογή 1 (υπεύθυνη κ. Δήμητρα Μπουκουβάλα).

Το Δ.Σ. του ΟΣΥΑΤΕ και οι εργαζόμενοι ήταν και παραμένουν πάντα στη διάθεσή σας.
Όπου απαιτηθεί θα ακολουθήσει ενημέρωση με νεώτερη ανακοίνωσή μας.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΣΥΑΤΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ