(2/11/2016) Συνεδρίαση Μελών του ΔΣ – μηνός Νοεμβρίου

Αριθ. Πρωτ. 1395
Αθήνα, 2.11.2016

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σε κοινή συνεδρίαση των μελών
του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου του ΟΣΥΑΤΕ


Παρακαλούμε να προσέλθετε στην κοινή συνεδρίαση του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις
8 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 το πρωί, στα γραφεία του Συν/σμού (Σταδίου 10 και Ομήρου 4 –
6ος όροφος), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω
θέματα:

 1. Επικύρωση πρακτικών προηγουμένων συνεδριάσεων
 2. Έγκριση δανείων από κεφάλαια Συν/σμού
 3. Διαγραφές μελών
 4. Έξοδα μηνός Οκτωβρίου 2016
 5. Εξελίξεις μεταφοράς δανείων στην Τράπεζα Πειραιώς
 6. Ενημερωτικό Σημείωμα Προϊσταμένου Λογιστηρίου
 7. Διάφορα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΣΥΑΤΕ,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ

Κοινοποιείται:

 1. Αθανάσιος Κουρμπέτη, Α/Πρόεδρο
 2. Αλέξανδρο Παπαϊωάννου, Γεν. Γραμματέα
 3. Νικόλαο Ζαρίφη, Α’ Αναπλ. Γεν. Γραμματέα
 4. Γιάννη Μητσιόπουλο, Β’ Αντιπρόεδρο
 5. Χάρη Σκούλικα, Β’ Αναπλ. Γεν. Γραμματέα
 6. Χρυσαφένια Τεκνάκη, Ταμία
 7. Βασίλη Μπερεδήμα, Μέλος
 8. Αθαν. Γκουρνέλο, Μέλος
 9. Γιώργο Καλυβιώτη, Αναπλ. Μέλος
 10. Αθανάσιο Αλμπάνη, Προϊστ. Εποπτικού
 11. Ανδρέα Δεϊρμεντζόγλου, Αναπλ. Προϊσταμένου
 12. Φραγκίσκο Χανιώτη, Μέλος
 13. Γεώργιο Μπαρμπούνη, Μέλος
 14. Γιάννη Ζυγούρα, Μέλος
 15. Λουκία Ρουμαντζά, Νομ. Σύμβουλο