(4/1/2017) Σχετικά με το Ασφαλιστήριο Ζωής

Αριθ. Πρωτ. 16

Αθήνα, 4.1.2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ


Με την παρούσα σας ενημερώνουμε, ότι σε περίπτωση επελεύσεως θανάτου ή μόνιμης ολικής ανικανότητας μέλους που συμμετέχει στο Ομαδικό Ασφαλιστήριο τότε θα πρέπει:

  1. Να ενημερωθεί ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ για την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου ο ΟΣΥΑΤΕ εντός τριάντα (30) ημερών με την προσκόμιση αντιστοίχων πιστοποιητικών και
  2. Να αποταθείτε στο κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς, με το οποίο συνεργάζεστε, προκειμένου ως νόμιμοι δικαιούχοι να ενημερωθείτε για τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσετε, για να λάβετε έγκριση και στη συνέχεια να σας χορηγηθεί βεβαίωση οφειλής του υπολοίπου του δανείου κατά την ημερομηνία επέλευσης του γεγονότος, ώστε να τακτοποιηθεί η οφειλή αυτή από τον ΟΣΥΑΤΕ, μετά την έγκριση της ΑΕΕΓΑ».

Για τoν ΟΣΥΑΤΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ