(23/1/2017) ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΖΩΗΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016

Δευτέρα, 23.01.2017

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΖΩΗΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους που είναι ασφαλισμένοι στο προαιρετικό ασφαλιστήριο ζωής Νο 1391 ότι, η είσπραξη των ασφαλίστρων του Β’ εξαμήνου του έτους 2016 και θα γίνει ως εξής:
     Για τους συνταξιούχους ή σε εθελουσία συναδέλφους στις 30/01/2017 

Να σημειωθεί ότι το 50% του ασφαλίστρου έχει καταβληθεί ήδη από τον ΟΣΥΑΤΕ και αποτελεί παροχή για τους ασφαλισμένους συναδέλφους.
Παρακαλούμε να φροντίσετε να υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στο λογαριασμό σας για την είσπραξη του ασφαλίστρου.

Το Δ.Σ. του ΟΣΥΑΤΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ