(30/3/2017) Συνεδρίαση Μελών του ΔΣ – Απρ. 2017

Αριθ. Πρωτ. 260
Αθήνα, 30.3.2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σε συνεδρίαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΥΑΤΕ


Παρακαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 6
 Απριλίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 το πρωί, στα γραφεία του Συν/σμού (Σταδίου 10 και Ομήρου 4 – 6ος όροφος), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Επικύρωση πρακτικών προηγουμένων συνεδριάσεων
 2. Έγκριση δανείων από κεφάλαια Συν/σμού 
 3. Έξοδα μηνός Μαρτίου 2017
 4. Εξελίξεις μεταφοράς δανείων στην Τράπεζα Πειραιώς (εκκρεμότητες)
 5. Ενημερωτικό Σημείωμα Λογιστηρίου
 6. Θέματα ρευστοποίησης
 7. Θέματα Καταστατικού
 8. Διάφορα (ΑΕΕΓΕ κ.λπ.)

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΣΥΑΤΕ,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ

Κοινοποιείται:

 1. Αθανάσιος Κουρμπέτη, Α/Πρόεδρο
 2. Αλέξανδρο Παπαϊωάννου, Γεν. Γραμματέα
 3. Νικόλαο Ζαρίφη, Α’ Αναπλ. Γεν. Γραμματέα
 4. Γιάννη Μητσιόπουλο, Β’ Αντιπρόεδρο
 5. Χάρη Σκούλικα, Β’ Αναπλ. Γεν. Γραμματέα
 6. Χρυσαφένια Τεκνάκη, Ταμία
 7. Βασίλη Μπερεδήμα, Μέλος
 8. Αθαν. Γκουρνέλο, Μέλος
 9. Γιώργο Καλυβιώτη, Αναπλ. Μέλος
 10. Παναγιώτη Αδαμόπουλο, Αναπλ. Μέλος
 11. Γεώργιο Κουτσονικολή, Αναπλ. Μέλος
 12. Λουκία Ρουμαντζά, Νομ. Σύμβουλο