(23/5/2017) Συνεδρίαση Μελών του ΔΣ – Ιούνιος 2017

Αριθ. Πρωτ. 553
Αθήνα, 23.5.2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σε συνεδρίαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΥΑΤΕ


Παρακαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις
8 Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 το πρωί, στα γραφεία του Συν/σμού (Σταδίου 10 και Ομήρου 4 – 6ος όροφος), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Επικύρωση πρακτικών προηγουμένων συνεδριάσεων
 2. Έγκριση δανείων από κεφάλαια Συν/σμού 
 3. Έξοδα μηνός Μαΐου 2017 – Ενημερωτικό Σημείωμα Λογιστηρίου
 4. Εξελίξεις μεταφοράς δανείων στην Τράπεζα Πειραιώς (εκκρεμότητες)
 5. Διάφορα (Γενική Συνέλευση, Καταστατικό κ.λπ.)

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΣΥΑΤΕ,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ

Κοινοποιείται:

 1. κ. Αθανάσιο Κουρμπέτη, Α/Πρόεδρο
 2. κ. Αλέξανδρο Παπαϊωάννου, Γεν. Γραμματέα
 3. κ. Νικόλαο Ζαρίφη, Α’ Αναπλ. Γεν. Γραμματέα
 4. κ. Γιάννη Μητσιόπουλο, Β’ Αντιπρόεδρο
 5. κ. Παναγιώτη Αδαμόπουλο, Β’ Αναπλ. Γεν. Γραμματέα
 6. κ. Χρυσαφένια Τεκνάκη, Ταμία
 7. κ. Βασίλη Μπερεδήμα, Μέλος
 8. κ. Αθαν. Γκουρνέλο, Μέλος
 9. κ. Γιώργο Καλυβιώτη, Επίτιμο Πρόεδρο
 10. κ. Αναστ. Μαρουλή, Μέλος
 11. κ. Δημ. Πατσούρο, Μέλος
 12. κ. Λουκία Ρουμαντζά