(29/6/2017) Αποφάσεις Συνελεύσεων Ιουνίου

ΟIΚΟΔΟΜIΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑIΡIΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΓΡΟΤIΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΥΝ.ΠΕ)
ΣΤΑΔIΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 (6oς ΟΡΟΦΟΣ)
Τ.Κ. 10564 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 2103224989 – FAX 210 3230414

Αριθ.Πρωτ. 749

Αθήvα, 29.6.2017

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Νο 2 / 2017

ΘΕΜΑ: Αποφάσεις της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και της Έκτακτης Καταστατικής των μελών του Συνεταιρισμού μας, που έγινε στις 28.6.2017

Φίλοι Συνεταίροι,

Στη Γενική Συνέλευση της 28.62017 μετά από πρόταση του Δ.Σ. εγκρίθηκαν:

Α) Βελτιώσεις στο Καταστατικό προκειμένου να γίνει πιο λειτουργικό με διεύρυνση αντικειμένων, ώστε να δοθεί η δυνατότητα μεγαλύτερης προσφοράς στα μέλη μας.
Αναλυτικά θα σας ενημερώσουμε για τα θέματα αυτά, όταν οι προτεινόμενες αλλαγές εγκριθούν από το Ειρηνοδικείο και

Β) λαμβάνοντας υπόψη την εν γένει οικονομική κατάσταση, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη μείωση της προμήθειας του ΟΣΥΑΤΕ κατά 25% από 1.1.2018.
Κατά συνέπεια η προμήθεια των στεγαστικών δανείων από 0,40 γίνεται 0,30.Υπενθυμίζουμε ότι, από το ποσοστό αυτό, το 50% τουλάχιστον καταβάλλεται από τον Συν/σμό σαν συμμετοχή του στο προαιρετικό ασφαλιστήριο ζωής.

Κατά τα λοιπά και σε σχέση με τα χορηγούμενα βραχυπρόθεσμα δάνεια ΟΣΥΑΤΕ, ισχύει η ανακοίνωση Νο 1403 / 3.11.2016.

Αθήνα 29.6.2017
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς και ευχές για καλό καλοκαίρι

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΣΥΑΤΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ
Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ