(2/8/2017) ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΖΩΗΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017

Τετάρτη, 2.8.2017

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΖΩΗΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους που είναι ασφαλισμένοι στο προαιρετικό ασφαλιστήριο ζωής Νο 1391 ότι, η είσπραξη των ασφαλίστρων του Α’ εξαμήνου του έτους 2017 και θα γίνει ως εξής:
α) για τους εν ενεργεία συναδέλφους στις 25/9/2017 
β) για τους συνταξιούχους ή σε εθελουσία συναδέλφους στις 29/8/2017 

Να σημειωθεί ότι το 50% του ασφαλίστρου έχει καταβληθεί ήδη από τον ΟΣΥΑΤΕ και αποτελεί παροχή για τους ασφαλισμένους συναδέλφους.
Παρακαλούμε να φροντίσετε να υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στο λογαριασμό σας για την είσπραξη του ασφαλίστρου.

Το Δ.Σ. του ΟΣΥΑΤΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ