(30/8/2017) Συνεδρίαση Μελών του ΔΣ – Σεπτέμβριος 2017

Αριθ. Πρωτ. 860
Αθήνα, 30.8.2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σε συνεδρίαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΥΑΤΕ


Παρακαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις
5 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 το πρωί, στα γραφεία του Συν/σμού (Σταδίου 10 και Ομήρου 4 – 6ος όροφος), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Επικύρωση πρακτικών προηγουμένων συνεδριάσεων
 2. Έγκριση δανείων από κεφάλαια Συν/σμού 
 3. Τρόπος έγκρισης ρυθμίσεων ληξιπρόθεσμων δόσεων δανείων – Ρευστοποίηση – Bonus
 4. Ενέργειες για το οικόπεδο Κυψέλης- Υπόθεση ακινήτου Κορίνθου
 5. Υποβολή αλλαγών Καταστατικού για έγκριση
 6. Διάφορα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΣΥΑΤΕ,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ

Κοινοποιείται:

 1. κ. Αθανάσιο Κουρμπέτη, Α/Πρόεδρο
 2. κ. Αλέξανδρο Παπαϊωάννου, Γεν. Γραμματέα
 3. κ. Νικόλαο Ζαρίφη, Α’ Αναπλ. Γεν. Γραμματέα
 4. κ. Γιάννη Μητσιόπουλο, Β’ Αντιπρόεδρο
 5. κ. Παναγιώτη Αδαμόπουλο, Β’ Αναπλ. Γεν. Γραμματέα
 6. κ. Χρυσαφένια Τεκνάκη, Ταμία
 7. κ. Βασίλη Μπερεδήμα, Μέλος
 8. κ. Αθαν. Γκουρνέλο, Μέλος
 9. κ. Γιώργο Καλυβιώτη, Επίτιμο Πρόεδρο
 10. κ. Αναστ. Μαρουλή, Μέλος
 11. κ. Δημ. Πατσούρο, Μέλος
 12. κ. Λουκία Ρουμαντζά