(25/10/2017) Συνεδρίαση Μελών του ΔΣ – Νοέμβριος 2017

Αριθ. Πρωτ. 1030
Αθήνα, 25.10.2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σε συνεδρίαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΥΑΤΕ


Παρακαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις
8 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 το πρωί, στα γραφεία του Συν/σμού (Σταδίου 10 και Ομήρου 4 – 6ος όροφος), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Επικύρωση πρακτικών προηγουμένων συνεδριάσεων
 2. Έγκριση δανείων από κεφάλαια Συν/σμού 
 3. Πορεία ρευστοποίησης – Νέα Μηχ/κά προγράμματα κ.λπ.
 4. Πίνακας υποψηφίων για τις εκλογές του ΟΣΥΑΤΕ
 5. Διάφορα (Eνημέρωση έγκρισης νέου καταστατικού – Έγκριση απολογισμού – Μικροδαπάνες.)

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΣΥΑΤΕ,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ

Κοινοποιείται:

 1. κ. Αθανάσιο Κουρμπέτη, Α/Πρόεδρο
 2. κ. Αλέξανδρο Παπαϊωάννου, Γεν. Γραμματέα
 3. κ. Νικόλαο Ζαρίφη, Α’ Αναπλ. Γεν. Γραμματέα
 4. κ. Γιάννη Μητσιόπουλο, Β’ Αντιπρόεδρο
 5. κ. Παναγιώτη Αδαμόπουλο, Β’ Αναπλ. Γεν. Γραμματέα
 6. κ. Χρυσαφένια Τεκνάκη, Ταμία
 7. κ. Βασίλη Μπερεδήμα, Μέλος
 8. κ. Αθαν. Γκουρνέλο, Μέλος
 9. κ. Γιώργο Καλυβιώτη, Επίτιμο Πρόεδρο
 10. κ. Αναστ. Μαρουλή, Μέλος
 11. κ. Δημ. Πατσούρο, Μέλος
 12. κ. Λουκία Ρουμαντζά