(31/10/2017) Πρόσκληση Εκλογοαπολογιστικής Γ.Σ. 14-11-2017

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ
105 64 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210.32.24.989 – 210.32.36.085 FAX. 210.32.30.414
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1945

Επισκεφθείτε μας στο διαδίκτυο www.osyate.gr
e-mail : osyate@osyate.gr και osyate45@otenet.gr


Αριθ. Πρωτ. 1041

Αθήνα 31.10.2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υπαλλήλων Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος που λήφθηκε στη Νο 285 συνεδρίασή του, της 3ης Οκτωβρίου 2017

Κ Α Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι 

Τα μέλη του Συνεταιρισμού σε Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση στις 14 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30 το μεσημέρι, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συλλόγου Εργαζομένων ΑΤΕ, Αμερικής 10 – 3ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Απολογισμός πεπραγμένων απερχόμενης Διοίκησης (Δ.Σ. και Ε.Σ.)
 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη
 3. Εκλογή: α) εννέα (9) τακτικών μελών και εννέα (9) αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και β) πέντε (5) τακτικών μελών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών του Εποπτικού Συμβουλίου
 4. Εκλογή τριών (3) μελών Εφορευτικής Επιτροπής για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών
 5. Διάφορα: α) Έγκριση εγγραφής νέων μελών
  β) Ενημέρωση για την εξέλιξη συμβάσεως με την Τράπεζα Πειραιώς
  γ) Ρυθμίσεις δανείων
  δ) Ενημέρωση έγκρισης τροποποιηθέντος Καταστατικού

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από τον Ν.1667/1986 (αρ.5 παρ.3) και το Καταστατικό απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα γίνει στις 21 Νοεμβρίου 2017 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα.

Σε περίπτωση μη επίτευξης και πάλι της απαιτούμενης από το Νόμο και το καταστατικό απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα γίνει ΟΡΙΣΤΙΚΑ στις 28 Νοεμβρίου 2017, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σημειώνεται ότι οι υποψηφιότητες για να είναι έγκυρες θα πρέπει να υποβληθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού με σχετική αίτηση μέχρι 8 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 12 το μεσημέρι, σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ.10 του Καταστατικού.

Σε εκτέλεση σχετικής απόφασης του Δ.Σ. του Οικοδομικού Συν/σμού Υπαλλήλων ΑΤΕ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ


Αθήνα 14.11.2017

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΣΥΑΤΕ

 1. ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ
  ΑΔΕ.Κ.Α.ΣΤ.Ο.Σ
 2. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
 3. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ

1. ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ

2. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

3. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ