(22/12/2017) ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΖΩΗΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017

Παρασκευή, 22.12.2017

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΖΩΗΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι με την σύνταξη του Ιανουαρίου (21-12-2017), έγιναν οι εισπράξεις των ασφαλίστρων του Β’ εξαμήνου του Ασφαλιστηρίου Ζωής 1391.
Παρακαλούμε όσοι μέχρι στιγμής δεν έχουν καταβάλει τα ασφάλιστρα τους, να τα καταθέσουν στον λογαριασμό του ΟΣΥΑΤΕ 6017-040043-201, άλλως η είσπραξη θα γίνει με την καταβολή της σύνταξης μηνός Φεβρουαρίου προκειμένου να γίνει η ανανέωση του ασφαλιστηρίου για το 2018.

ΟΣΥΑΤΕ