(18/1/2018) Ανακοίνωση: Ένταξη στο Ομαδικό Ασφαλιστήριο Ζωής 1391

Πέμπτη, 18.1.2018

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι ο ΟΣΥΑΤΕ ήδη από 01/01/2018, έχει προβεί στην μείωση της προμήθειας των ενυπόθηκων δανείων της πρώην ΑΤΕ κατά 25% ήτοι από 0,40 σε 0,30 με αποτέλεσμα να μειωθούν αντίστοιχα οι δόσεις σας.

Επίσης ο ΟΣΥΑΤΕ από το 2004 μέχρι και σήμερα διατηρεί και ασφαλίζει όλους τους συναδέλφους που είχαν υποβάλει αιτήματα να ασφαλιστούν στο προαιρετικό Ομαδικό Ασφαλιστήριο Ζωής 1391 καταβάλλοντας το 50% του ασφαλίστρου.

Όσοι από εσάς δεν έχετε ενταχθεί μέχρι σήμερα και επιθυμείτε να ενταχθείτε, μπορείτε να το κάνετε στέλνοντας αίτηση με αλληλογραφία στα γραφεία του ΟΣΥΑΤΕ στην δ/νση Σταδίου 10 και Ομήρου 4 6ο όροφος Τ.Κ 10564 Αθήνα.

Με την μείωση της προμήθειας του κατά 25% ο ΟΣΥΑΤΕ προσπαθεί για ακόμη μια φορά στη περίοδο της κρίσης, να συμβάλει θετικά υπέρ των μελών του.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΣΥΑΤΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ
Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, ΑΚΡΙΒΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ