(31/1/2018) ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση Μελών του ΔΣ – 1-2-2018

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ
105 64 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210.32.24.989 – 210.32.36.085 FAX. 210.32.30.414
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1945

Επισκεφθείτε μας στο διαδίκτυο www.osyate.gr
e-mail : osyate@osyate.gr και osyate45@otenet.gr

Αριθ. Πρωτ. 56
Αθήνα, 31.1.2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Σε έκτακτη συνεδρίαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΥΑΤΕ


Παρακαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 1 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 το πρωί, στα γραφεία του Συν/σμού (Σταδίου 10 και Ομήρου 4 – 6ος όροφος), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Θ Ε Μ Α Τ Α :

  1. Δικαίωμα εκτέλεσης ημερησίων συναλλαγών web – banking.
  2. Αρμοδιότητες Προέδρου και Γενικής Γραμματέως για τα οικονομικά του ΟΣΥΑΤΕ.


ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΣΥΑΤΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ

Koινοποιείται:

1. κ. Χρυσαφένια Τεκνάκη, Α’ Αντιπρόεδρο
2. κ. Γεώργιο Ποταμιάνο, Β’ Αντιπρόεδρο
3. κ. Ακριβή Γιαννοπούλου, Γεν. Γραμματέα
4. κ. Χρήστο Βυτινιώτη, Αναπλ. Γεν. Γραμματέα
5. κ. Αθανάσιο Κουρμπέτη, Ταμία
6. κ. Ηρώ Φίλη, Μέλος
7. κ. Παναγ. Αδαμόπουλο, Μέλος
8. κ. Αλεξ. Παπαϊωάννου, Μέλος
9. κ. Λουκία Ρουμαντζά, Δικηγόρο – Συνεργάτιδα ΟΣΥΑΤΕ