(14/2/2018) Εισπράξεις Ασφαλιστηρίου Ζωής 1391 2017

Πέμπτη, 14.2.2018

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι με την καταβολή της σύνταξης του Μαρτίου 2018 (27/02/2018), θα γίνουν οι εισπράξεις του Ασφαλιστηρίου Ζωής 1391, Α΄ & Β΄ εξαμήνου του 2017, για όσους δεν έχουν καταβάλει το ασφάλιστρο μέχρι σήμερα. Παρακαλούμε να υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στους αντίστοιχους λογαριασμούς.

Όσοι συνάδελφοι έφυγαν με εθελουσία και δεν παίρνουν σύνταξη, εφόσον δεν τους έχει εισπραχθεί το Ασφαλιστήριο Ζωής παρακαλούνται να διαθέτουν επαρκές υπόλοιπο στους λογαριασμούς τους στις 27/02/2018 προκειμένου να γίνει η είσπραξη.

Επίσης, όσοι από τους ενεργεία συναδέλφους δεν έχουν καταβάλει το ασφάλιστρο στον λογαριασμό του ΟΣΥΑΤΕ 6017-040043-201, να το καταβάλλουν άμεσα.

Η καταβολή των ασφαλίστρων είναι απολύτως αναγκαία προκειμένου να ανανεωθεί το Ασφαλιστήριο Ζωής 1391 για το 2018.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΣΥΑΤΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ
Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, ΑΚΡΙΒΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ