(10/5/2018) ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΖΩΗΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018

Αθήνα, 10.5.2018

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΖΩΗΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018


Ενημερώνουμε τους συναδέλφους που είναι ασφαλισμένοι στο προαιρετικό ασφαλιστήριο ζωής Νο 1391 ότι, η είσπραξη των ασφαλίστρων του Α’ εξαμήνου του έτους 2018  θα γίνει ως εξής:
α) για τους εν ενεργεία συναδέλφους θα σταλεί σχετικό 
mailστο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου.

     β) για τους συνταξιούχους ή σε εθελουσία συναδέλφους η είσπραξη θα γίνει με την σύνταξη του Ιουνίου στις 29/5/2018. 

      Όσοι από τους συναδέλφους βρίσκονται σε εθελουσία δεν παίρνουν σύνταξη, παρακαλούνται να καταβάλουν έγκαιρα από μόνοι τους το ασφάλιστρο στον λογαριασμό του ΟΣΥΑΤΕ 6017-040043-201.Να σημειωθεί ότι το 50% του ασφαλίστρου έχει καταβληθεί ήδη από τον ΟΣΥΑΤΕ και αποτελεί παροχή για τους ασφαλισμένους συναδέλφους.
Παρακαλούμε να φροντίσετε να υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στο λογαριασμό σας για την είσπραξη του ασφαλίστρου.

 

Το Δ.Σ. του ΟΣΥΑΤΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΑΚΡΙΒΗ  ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ