(26/7/2018) ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΟΣΥΑΤΕ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ
105 64 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210.32.24.989 – 210.32.36.085 FAX. 210.32.30.414
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1945

Αθήνα 26.7.2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΟΣΥΑΤΕ

Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 5-7-2018 εγκρίθηκαν ομόφωνα τα παρακάτω νέα προϊόντα:

    • Νέο προϊόν σε όλα τα μέλη μας για τα παιδιά – φοιτητές, που σπουδάζουν μακριά από το σπίτι τους για να “στήσουν” το νέο σπιτικό τους ύψους έως 3.500 Ευρώ με επιτόκιο 2,5%, 5-ετούς διάρκειας με μηνιαία δόση 62,25 Ευρώ.

Λήψη, Συμπλήρωση και Εκτύπωση της αίτησης σε μορφή .PDF

    • Νέο προϊόν έως 2.000 Ευρώ με επιτόκιο 2,5% 3-ετούς διάρκειας με μηνιαία δόση 57,80 Ευρώ, για να καλύπτουν έκτακτες ανάγκες, ιδιαίτερα οι χαμηλοσυνταξιούχοι και οι χαμηλόμισθοι.

Λήψη, Συμπλήρωση και Εκτύπωση της αίτησης σε μορφή .PDF

  • Νέο δανειακό πρόγραμμα ύψους έως 4.000 Ευρώ με επιτόκιο 4% 4-ετούς διάρκειας με υποβολή σχετικών δικαιολογητικών, για ένταξη στην πλατφόρμα airbnb ή όποια άλλη παρόμοια, για ενοικίαση διαμερισμάτων ή μονοκατοικιών.

Τα παραπάνω προϊόντα θα ισχύουν ανεξάρτητα από τα ήδη υφιστάμενα.
Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι είμαστε σε επαφή με την Ασφαλιστική Εταιρεία ERGO για νέα ασφαλιστικά προϊόντα για όλη την οικογένεια με οικονομική συμμετοχή του ΟΣΥΑΤΕ σε κάποιες περιπτώσεις.
Επίσης θα δημιουργηθεί νέα πλατφόρμα πώλησης – αγοράς ή ανταλλαγής ακινήτων.

Τα παραπάνω προϊόντα θα ισχύσουν από 1-9-2018.

Πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης των νέων προϊόντων στην κα.Μπουκουβάλα Δήμητρα (210-3224989 επιλ.1).

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΣΥΑΤΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ
Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, ΑΚΡΙΒΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ