(12/9/2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ
105 64 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210.32.24.989 – 210.32.36.085 FAX. 210.32.30.414
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1945

Αριθ. Πρωτ. 533
Αθήνα, 12.9.2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Μετά από την Νο 300/ 5.9.2018 Απόφαση του Δ.Σ. ο ΟΣΥΑΤΕ προτίθεται να απευθυνθεί για συνεργασία σε νομικές υποθέσεις του και ανάλογα με τις ανάγκες του, σε δικηγόρους, παιδιά συναδέλφων – μελών του ΟΣΥΑΤΕ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Συν/σμό για επικοινωνία με τον Πρόεδρο, τη Γενική Γραμματέα και την Αντιπρόεδρο κ.Φένια Τεκνάκη προκειμένου να συζητηθούν οι όροι συνεργασίας.

Προθεσμία μέχρι 15/10/2018

Για τον ΟΣΥΑΤΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΑΚΡΙΒΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ