(22/10/2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ
105 64 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210.32.24.989 – 210.32.36.085 FAX. 210.32.30.414
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1945

Επισκεφθείτε μας στο διαδίκτυο www.osyate.gr
e-mail : osyate@osyate.gr και osyate45@otenet.gr

 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 22.10.2018
 
Παράταση υποβολής προσφορών διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού – λογισμικού – διαχείρισης δανείων &  ασφαλίσεων και υπηρεσιών συντήρησης (Φ.Νο 2018-01)

Προκειμένου να απαντηθούν ερωτήματα που τέθηκαν από εταιρείες και να διασφαλισθεί το αδιάβλητο του διαγωνισμού,σας γνωρίζουμε ότι παρατείναμε τη προθεσμία υποβολής προσφορών μέχρι και την 17/12/2018 η οποία αποτελεί τελική ημερομηνία υποβολής (μέχρι 14:00μ.μ). 
 
 

 
Αθήνα, 22.10.2018

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός Υπαλλήλων Αγροτικής Τράπεζας (ΟΣΥΑΤΕ ΣΥΝ. ΠΕ) που εδρεύει στην Αθήνα, Ομήρου 4 & Σταδίου 10 – 6ος όροφος, ανακοινώνει ότι θα προβεί σε διενέργεια Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης στεγαστικών δανείων και ασφαλίστρων/ασφαλιστηρίων δανείων, με κριτήριο επιλογής τη συμφερότερη προσφορά.

Οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι του ανοικτού διαγωνισμού θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του ΟΣΥΑΤΕ www.osyate.gr και θα δημοσιευθούν σε μία ημερήσια εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας. Πληροφορίες και σχετικά έντυπα θα παρέχονται από τις 22/10/2018 από την Γραμματεία του ΟΣΥΑΤΕ καθημερινά από τις 09:00 έως 14:00, αρμόδια η κ. Γ. Κουφογιάννη (τηλ. 210-32.32.523 – email: osyate@osyate.gr).

Η Κατάθεση των κλειστών προσφορών θα γίνει στην Γραμματεία του ΟΣΥΑΤΕ στην πιο πάνω διεύθυνση, έως την 22/11/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00. Η ημερομηνία ανοίγματος των προσφορών θα γίνει γνωστή εγκαίρως από την αρμοδία Επιτροπή αξιολόγησης και θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες.
Για το Δ.Σ. ΟΣΥΑΤΕ

 

Συνημμένα αρχεία:

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.pdf
  2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Φ. 2018-01.pdf
  3. Ειδικοί όροι για Προμήθεια Λογισμικού ΟΣΥΑΤΕ Φ 2018-01.pdf