(15/11/2018) ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΣ ΤΥΠΑΤΕ 1/12/2018

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ
105 64 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210.32.24.989 – 210.32.36.085 FAX. 210.32.30.414
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1945

Αθήνα 15.11.2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.

1η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα του ΣΕΤΑΠ, Αμερικής 10, 3ος όροφος.