(20/11/2018) ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΖΩΗΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018

Αθήνα, 20.11.2018

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΖΩΗΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους που είναι ασφαλισμένοι στο προαιρετικό ασφαλιστήριο ζωής Νο 1391 ότι, η είσπραξη των ασφαλίστρων του Β’ εξαμήνου του έτους 2018  θα γίνει ως εξής:

     α) για τους εν ενεργεία συναδέλφους θα σταλεί σχετικό mailστο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου του 2018.

     β) για τους συνταξιούχους ή σε εθελουσία συναδέλφους η είσπραξη θα γίνει με την σύνταξη του Δεκεμβρίου στις 29/11/2018. 

      Όσοι από τους συναδέλφους σε εθελουσία δεν παίρνουν σύνταξη, παρακαλούνται να καταβάλουν έγκαιρα από μόνοι τους το ασφάλιστρο στον λογαριασμό του ΟΣΥΑΤΕ 6017-040043-201.Επίσης όσοι συναδέλφοι εν ενεργεία ή συνταξιούχοι δεν έχουν καταβάλει το ασφάλιστρο του Α’ εξαμήνου του 2018,παρακαλούνται να το καταθέσουν στον λογαριασμό του ΟΣΥΑΤΕ.

Να σημειωθεί ότι το 50% του ασφαλίστρου έχει καταβληθεί ήδη από τον ΟΣΥΑΤΕ και αποτελεί παροχή για τους ασφαλισμένους συναδέλφους.
Παρακαλούμε να φροντίσετε να υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στο λογαριασμό σας για την είσπραξη του ασφαλίστρου.

 

Το Δ.Σ. του ΟΣΥΑΤΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΑΚΡΙΒΗ  ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ