(20/11/2018) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ
105 64 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210.32.24.989 – 210.32.36.085 FAX. 210.32.30.414
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1945

Επισκεφθείτε μας στο διαδίκτυο www.osyate.gr
e-mail : osyate@osyate.gr και osyate45@otenet.gr

Αθήνα, 20.11.2018

Παράταση υποβολής προσφορών διαγωνισμού Φ.Νο 2018-01

Παράταση υποβολής προσφορών διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού – λογισμικού – διαχείρισης δανείων &  ασφαλίσεων και υπηρεσιών συντήρησης (Φ.Νο 2018-01)

Προκειμένου να απαντηθούν ερωτήματα που τέθηκαν από εταιρείες και να διασφαλισθεί το αδιάβλητο του διαγωνισμού,σας γνωρίζουμε ότι παρατείναμε τη προθεσμία υποβολής προσφορών μέχρι και την 17/12/2018 η οποία αποτελεί τελική ημερομηνία υποβολής (μέχρι 14:00μ.μ). 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΣΥΑΤΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ
Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, ΑΚΡΙΒΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ