(11/1/2019) Ασφαλιστήριο Ζωής Νο 1391 – ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ
105 64 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210.32.24.989 – 210.32.36.085 FAX. 210.32.30.414
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1945

Αθήνα, 11-1-2019

Ασφαλιστήριο Ζωής Νο 1391

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης μας Νο 831/12-12-2018 σχετικά με το Ομαδικό Ασφαλιστήριο Ζωής 1391,σας γνωρίζουμε ότι παρατείνεται ο χρόνος υποβολής μέχρι και την  25/1/2019.

ΓΙΑ ΤΟΝ Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ
Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, ΑΚΡΙΒΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ