(16/1/2019) ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

   ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ
105 64 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210.32.24.989 – 210.32.36.085 FAX. 210.32.30.414
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1945

 

 Αθήνα, 16-1-2019

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΕΠΕΙΓΟΝ

Με την υπ’ αριθμ. 42/12.12.2018 πράξη της Ειρηνοδίκου Αθηνών Βασιλικής Κίτσου, εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις του Καταστατικού του ΟΣΥΑΤΕ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ , ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ
Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, ΑΚΡΙΒΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

Κατεβάστε το PDF