(26/6/2019) Συνεδρίαση Μελών του ΔΣ – Ιούνιος 2019

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ
105 64 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210.32.24.989 – 210.32.36.085 FAX. 210.32.30.414
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1945

Αριθ. Πρωτ. 452
Αθήνα, 24.6.2019

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σε συνεδρίαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΥΑΤΕ


Σε συνέχεια του Δ.Σ. της 20.6.2019 παρακαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει όπως συνεννοηθήκαμε προφορικά στις
24 Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 το πρωί, στα γραφεία του Συν/σμού (Σταδίου 10 και Ομήρου 4 – 6ος όροφος), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Θέματα Μηχ/σης
 2. Θέματα Γενικής Συνέλευσης: (α) Επιστροφή 0,15 (β) Μείωση επιτοκίου (γ) Bonus (δ) Αγορά ακινήτου (ε) Προϋπολογισμός
 3. Θέμα κ. Αλ. Παπαϊωάννου
 4. Λήψη δικαστικών μέτρων για καθυστερούμενες οφειλές

Η έγκαιρη παρουσία σας κρίνεται απολύτως απαραίτητη ενόψει και της Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιουνίου 2019

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΣΥΑΤΕ,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ:
 1. κ. Χρυσαφένια Τεκνάκη, Α’ Αντιπρόεδρος
 2. κ. Γεώργιος Ποταμιάνος, Β’ Αντιπρόεδρος
 3. κ. Ακριβή Γιαννοπούλου, Γεν.Γραμματέας
 4. . Χρήστος Βυτινιώτης, Αναπλ. Γεν. Γραμματέας
 5. κ. Αθανάσιος Κουρμπέτης, Ταμίας
 6. κ. Ηρώ Φίλη, Μέλος
 7. κ. Παναγ. Αδαμόπουλος, Μέλος
 8. κ. Ιωάννης Μητσιόπουλος, Μέλος
 9. κ. Γεώργιος Καλυβιώτης, Επίτιμος Πρόεδρος
 10. κ. Γεώργιος Μαλαμής, Αναπλ. Μέλος
 11. κ. Ελένη Σαλονίκη, Αναπλ. Μέλος
 12. κ. Κων/νο Τσόγκας, Αναπλ. Μέλος
 13. κ. Λουκία Ρουμαντζά, Δικηγόρος – Συνεργάτιδα ΟΣΥΑΤΕ