ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΟΥΣ ΑΝΩ ΒΑΘΕΙΑΣ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ

Ε Κ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΤΕ-ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΟΥΣ ΑΝΩ ΒΑΘΕΙΑΣ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ-ΕΥΒΟΙΑΣ

Συνάδελφοι/σες,

Επειδή υπάρχουν σοβαρά προβλήματα ακόμη και για τη δυνατότητά μας έκδοσης οικοδομικών αδειών, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ η παρουσία των (44) οικοπεδούχων-μελών του Συλλόγου στη

Γενική συνέλευση της 27-11-2019 , όπως περιγράφεται παρακάτω.

(Επικοινωνία : κ.κ. Χρ.Βυτινιώτης 6972 269 494 – Παν. Βουδούρης 6944 262 640 – Μαρία Κούπανη 6997 722 396 – Ιωαν. Γεωργόπουλος 6977 822 078 – Έφη Ανδρινοπούλου 6937 670 331).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ : Αν γνωρίζετε κάποιον από τους οικοπεδούχους, ή μέλος της οικογενείας του, ή κληρονόμο του κ.λπ., θερμή παράκληση να ειδοποιηθεί σχετικά.

ΕΞΩΡΑΪ ΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΑΝΩ ΒΑΘΕΙΑΣ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 (6ος ΟΡ)

105 64 ΑΘΗΝΑ (ΤΗΛ. 210 3224989)                          

ΑΘΗΝΑ 10-2019

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ύστερα από την απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου της 27/09/2019, καλούνται τα μέλη του Συλλόγου σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 27/11/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00΄, στα γραφεία του Οικοδομικού Συν/σμού Υπαλ. ΑΤΕ (Σταδίου 10 & Ομήρου 4 – 3ος οροφ.), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων :

  1. Ενημέρωση και έγκριση των πεπραγμένων του Δ.Σ. για το διάστημα από 27/06/2018 μέχρι 27-10-2019.
  2. Εισφορές (αρθρ. 5 καταστατικού).
  3. Καθορισμός και συζήτηση προτάσεων για περαιτέρω ενέργειες σχετικά με τα υφιστάμενα προβλήματα ρυμοτόμησης, κλπ.
  4. Λοιπά θέματα που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της Γεν. Συνέλευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΥΤΙΝΙΩΤΗΣ                   ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΠΑΝΗ