ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΖΩΗΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019

ΑΠ:51

Αθήνα, 24.01.2020

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΖΩΗΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους που είναι ασφαλισμένοι στο προαιρετικό ασφαλιστήριο ζωής Νο 1391 ότι, η είσπραξη των ασφαλίστρων του Α’ εξαμήνου του έτους 2019  θα γίνει ως εξής:

     α) για τους εν ενεργεία συναδέλφους θα σταλεί σχετικό mail στο πρώτο δεκαήμερο του ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ του 2020.

     β) για τους συνταξιούχους ή σε εθελουσία συναδέλφους η είσπραξη θα γίνει με την σύνταξη του Φεβρουαρίου στις  24/01/2020. 

Να σημειωθεί ότι το 50% του ασφαλίστρου έχει καταβληθεί ήδη από τον ΟΣΥΑΤΕ και αποτελεί παροχή για τους ασφαλισμένους συναδέλφους. 
Παρακαλούμε να φροντίσετε να υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στο λογαριασμό σας για την είσπραξη του ασφαλίστρου.

 

Για Δ.Σ. του ΟΣΥΑΤΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ

ΑΚΡΙΒΗ  ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ