Λανθασμένη Διπλή κράτηση δόσεων

Εξαιρετικά Επείγον

Συνάδελφοι,

Εκ παραδρομής -που δεν ευθύνεται ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός-,
έγινε διπλοκράτηση των δόσεων (των δανείων του Συνεταιρισμού).

Το λάθος αυτό είναι σε γνώση μας και θα τακτοποιηθεί άμεσα -ακόμη και σήμερα-.

                                                        ΓΙΑ ΤΟΝ Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε.

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

     ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ                                                              ΑΚΡΙΒΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ