Το εκ παραδρομής λάθος Διπλοκράτησης Δόσεων αποκαταστάθηκε

Εξαιρετικά Επείγον

Συνάδελφοι,

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε πως
η εκ παραδρομής διπλοκράτηση των Δόσεων (των δανείων του Συνεταιρισμού) διορθώθηκε
αυθημερόν και πως η πραγματική κατάσταση των λογαριασμών των συναδέλφων μας ήδη αποκαταστάθηκε.

ΓΙΑ ΤΟΝ Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ  ΑΚΡΙΒΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ