(17/6/2020) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση των Μελών του ΔΣ – Ιουνίου 2020

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ, 105 64 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210.32.24.989 – 210.32.36.085 FAX. 210.32.30.414
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1945

Αριθ. Πρωτ. 261
Αθήνα, 17.6.2020

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Σε συνεδρίαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΥΑΤΕ


Παρακαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 
24 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 το πρωί, στα γραφεία του Συν/σμού (Σταδίου 10 και Ομήρου 4 – 6ος όροφος), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Επικύρωση πρακτικών προηγουμένων συνεδριάσεων (312/10.7.19, 313/12.9.19, 314/17.10.19, διακοπείσα 314/22.10.19, 315/26.11.19, 316/23.12.19, 317/28.1.20, 318/24.2.20.Τον Μάρτιο 2020 και τον Απρίλιο 2020 δεν έγινε Δ.Σ. λόγω των συνθηκών του κορωνοϊού)
 2. Έγκριση δανείων από κεφάλαια Συν/σμού
 3. Έξοδα μηνός Μαΐου 2020 – Ενημερωτικό Σημείωμα Λογιστηρίου
 4. Γενική Συν/ση ορισθείσα για 22.7.2020 ( έκθεση Δ.Σ. και Ε.Σ. ). Πρόταση για νέα ημερομηνία 29/7/20
 5. Παραλαβή έργου Μηχ/σης
 6. Διάφορα (Επενδύσεις. ΙΚΕ πορεία. Πρόβλεψη έναντι επισφαλειών. Πορεία έγκρισης νέου καταστατικού. Διευκρινίσεις για την επιστροφή του 10%. Χορήγηση κωδικών πρόσβασης στο Μηχ/κό σύστημα. Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και αγορά office και προστασία. Προβλήματα με το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο των Ασφ/ρίων Ζωής. Ανάληψη από Eurobank ποσού 30.000 και κατάθεση στην Atticabank. Θέμα Άνδρου. Καθαρισμός οικοπέδων ΙΣΘΜΙΩΝ. Άνοιγμα χρηματοκιβωτίου κ.λπ.)


ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΣΥΑΤΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ

Στις 22.6.2020 και μετά τις 10.00, θα είναι διαθέσιμες σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. οι καταστάσεις με:
1) τα δάνεια που εξετάστηκαν από τον Συνεταιρισμό κατά το διάστημα που μεσολάβησε από το προηγούμενο Δ.Σ. και 
2) τα έξοδα μηνός Μαΐου 2020, τα οποία θα τεθούν υπό την διαδικασία έγκρισης των μελών του Δ.Σ. στο προσεχές συμβούλιο, καθώς και τα πρακτικά 

Για τη διαδικασία θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.
Σημείωση :Μέχρι τις 2.7.2020 πρέπει απαραίτητα να γίνει η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση της 29.7.2020

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ:

 1. κ. Χρυσαφένια Τεκνάκη, Α’ Αντιπρόεδρος
 2. κ. Γεώργιος Ποταμιάνος, Β’ Αντιπρόεδρος
 3. κ. Ακριβή Γιαννοπούλου, Γεν.Γραμματέας
 4. κ. Χρήστος Βυτινιώτης, Αναπλ. Γεν. Γραμματέας
 5. κ. Αθανάσιος Κουρμπέτης, Ταμίας
 6. κ. Ηρώ Φίλη, Μέλος
 7. κ. Παναγ. Αδαμόπουλος, Μέλος
 8. κ. Ιωάννης Μητσιόπουλος, Μέλος
 9. κ. Λουκία Ρουμαντζά Δικηγόρος – Συνεργάτιδα ΟΣΥΑΤΕ