(23/9/2020) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση των Μελών του ΔΣ – Σεπτεμβρίου 2020

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ, 105 64 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210.32.24.989 – 210.32.36.085 FAX. 210.32.30.414
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1945

Αριθ. Πρωτ. 454
Αθήνα, 23.9.2020

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Σε συνεδρίαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΥΑΤΕ


Παρακαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 
30 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 το πρωί, στα γραφεία του Συν/σμού (Σταδίου 10 και Ομήρου 4 – 6ος όροφος), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Επικύρωση πρακτικών προηγουμένων συνεδριάσεων (312/10.7.19, 313/12.9.19, 314/17.10.19, διακοπείσα 314/22.10.19, 315/26.11.19, 316/23.12.19, 317/28.1.20, 318/24.2.20, 319/26.5.20, 320/24.6.20, 321/23.7.20 και 322/ 26.8.20)
 2. Έγκριση δανείων από κεφάλαια Συν/σμού
 3. Έξοδα μηνός Αυγούστου 2020 – Ενημερωτικό Σημείωμα Λογιστηρίου
 4.  Διευκρινίσεις για συνεργασία με Νομικούς Συμβούλους (Πρακτικό 322/26.8.20). Τρόπος εγγραφής νέων μελών – Ανακοίνωση. Νόμος 3869/2010. Δικαστικά μέτρα (Πρακτικό 318/24.2.20).
 5. Aπόφαση για περιλήψεις πρακτικών (Πρακτικό 321/23.7.20).
 6. Προσλήψεις για Μηχ/ση και Χορηγήσεις.
 7. Έξοδα μετακίνησης και στάθμευσης ( Μελών Δ.Σ., Ε.Σ, υπαλλήλων).
 8. Πορεία ασφαλίσεων ΙΚΕ. Έρευνα για νέες συνεργασίες.
 9. Ακύρωση απόφασης για αγορά ακινήτων (Πρακτικό 318/24.2.20).
 10. Ορισμός ημερομηνιών Γενικών Συνελεύσεων. Απολογισμός. Νομική Συνδρομή.
 11. Ημερομηνία έναρξης συντήρησης για την εταιρεία DIMICRO.
 12. Ασφαλιστήριο Αστικής ευθύνης.
 13. Λοιπά θέματα : Ανανέωση μισθωτηρίων συμβολαίων ακινήτων στο Κουκάκι ( καφενείο – φαρμακείο ), επίσκεψη σε Λουτράκι, Κόρινθο και Ίσθμια 6/10/20 ή 13/10/20, λήξη σύμβασης ΔΙΑΔΡΑΣΙΣ, εγγραφή στον ΟΣΥΑΤΕ κ. Ασημίνας Γεωργακοπούλου, κ.λ.π.


ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΣΥΑΤΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ

Στις 28.9.2020 και μετά τις 10.00 το πρωί, θα είναι διαθέσιμες σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. οι καταστάσεις με:
1) τα δάνεια που εξετάστηκαν από τον Συνεταιρισμό κατά το διάστημα που μεσολάβησε από το προηγούμενο Δ.Σ. και 
2) τα έξοδα μηνός Αυγούστου 2020, τα οποία θα τεθούν υπό την διαδικασία έγκρισης των μελών του Δ.Σ. στο προσεχές συμβούλιο, καθώς και τα πρακτικά 

Για τη διαδικασία θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ:

 1. κ. Χρυσαφένια Τεκνάκη, Α’ Αντιπρόεδρος
 2. κ. Γεώργιος Ποταμιάνος, Β’ Αντιπρόεδρος
 3. κ. Ακριβή Γιαννοπούλου, Γεν.Γραμματέας
 4. κ. Χρήστος Βυτινιώτης, Αναπλ. Γεν. Γραμματέας
 5. κ. Αθανάσιος Κουρμπέτης, Ταμίας
 6. κ. Ηρώ Φίλη, Μέλος
 7. κ. Παναγ. Αδαμόπουλος, Μέλος
 8. κ. Ιωάννης Μητσιόπουλος, Μέλος