Δανειακή διευκόλυνση πλημμυροπαθών

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΥΝ.Π.Ε)

ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ

105 64 ΑΘΗΝΑ

Τηλ.32.24.989 – 32.32.523 FAX 32.30.414

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1945

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 477                                                                               Αθήνα, 6.10.2020

                                   

                                 ΕΚΤΑΚΤΗ        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ : Δανειακή διευκόλυνση πλημμυροπαθών.

Συνάδελφοι το Δ.Σ. του ΟΣΥΑΤΕ στη συνεδρίασή του 323/30.9.20, αποφάσισε :

            Λαμβάνοντας υπόψη τις τραγικές συνθήκες που δημιουργήθηκαν

από τις πλημμύρες στους Νομούς της Εύβοιας, της Καρδίτσας και στα νησιά Ιθάκη, Κεφαλλονιά και Ζάκυνθο.

  1. Να χορηγήσει άτοκο δάνειο ύψους 2.000 Ευρώ σε κάθε μέλος ,με διάρκεια 3 ετών και περίοδο χάριτος πληρωμής ενός έτους.
  2. Προϋπόθεση για την χορήγηση του δανείου αυτού είναι η προσκόμιση βεβαίωσης από τον Δήμο ή την Περιφέρεια ή την Πυροσβεστική ότι,  η μόνιμη κατοικία του έχει υποστεί ζημιές.

Με ευχές για υγεία και γρήγορη αποκατάσταση.

                                   

                                          ΓΙΑ  ΤΟΝ ΟΣΥΑΤΕ

                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                  

                             ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ    ΑΚΡΙΒΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ