ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΥΝ.Π.Ε)

ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ

105 64 ΑΘΗΝΑ

Τηλ.32.24.989 – 32.32.523 FAX 32.30.414

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1945

E-mail : osyate@osyate.gr

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 525                                                                            

                                   Αθήνα,3.11.20

                                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ    ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μετά από τις 323 / 30.9.2020 και 324/29.10.20 αποφάσεις του Δ.Σ ο ΟΣΥΑΤΕ απευθύνεται με το παρόν για συνεργασία σε νομικές υποθέσεις του, και ανάλογα με τις ανάγκες του, σε δικηγόρους παιδιά συναδέλφων – μελών του ΟΣΥΑΤΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε όπως αποστείλλουν στον ΟΣΥΑΤΕ (Σταδίου 10 και Ομήρου 4 – ΤΚ 105 64) σχετικό αίτημα με συννημένο βιογραφικό και με συστημένη επιστολή.

Τα προσωπικά δεδομένα των ενδιαφερομένων θα χρησιμοποιηθούν και θα διαφυλαχθούν σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό που ισχύει από 25.5.2018 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Οι σχετικές αμοιβές θα είναι αυτές που ορίζονται στον σχετικό πίνακα του ‘’ Κώδικα Δικηγόρων ‘’ , ( Ν.4411/2016).

Σε περίπτωση κάποιας εργασίας της οποίας η αμοιβή δεν αναφέρεται στον ανωτέρω πίνακα, τότε αυτή θα ορίζεται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ Δικηγόρου και Συν/σμού.

Προθεσμία υποβολής αιτημάτων ορίζεται η 30.11.2020.       

                                   

                                                   Για τον Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε.

                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

              ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ                              ΑΚΡΙΒΗ   ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ