ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Διοικητικού Συμβουλίου, στις 16 Δεκεμβρίου 2020

Συνάδελφοι,

Επειδή όπως μας ενημέρωσε ο κ. Γ. Μαλαμής, ο Σύλλογος Συνταξιούχων παραμένει κλειστός και είναι δύσκολο να γίνει ΔΣ στα γραφεία του Συλλόγου, το Δ.Σ. θα γίνει στα γραφεία του Συνεταιρισμού ( συν/να : η πρόσκληση του Δ.Σ., οι εγκρίσεις δανείων, καθώς επίσης το ενημερωτικό και εισηγητικό σημείωμα της Προϊσταμένης Χορηγήσεων κ. Δ. Μπουκουβάλα).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κ.ΤΣΑΟΥΣΗΣ

1. – Πρόσκληση του Δ.Σ.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ, 105 64 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210.32.24.989 – 210.32.36.085 FAX. 210.32.30.414
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1945

Αριθ. Πρωτ. 625 Αθήνα, 14.12.2020

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σε συνεδρίαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο Σ Υ Α Τ Ε.

Παρακαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 16 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 το πρωί, στα γραφεία του ΟΣΥΑΤΕ ( Σταδίου 10 και Ομήρου 4 – 6ος όροφος ), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Θ Ε Μ Α Τ Α:

1..Επικύρωση πρακτικών προηγουμένων συνεδριάσεων:
312/10.7.19, 313/12.9.19, 314/17.10.19, διακοπείσα 314/22.10.19, 315/26.11.19, 316/23.12.19,317/28.1.20,318/24.2.20, 319/26.5.20, 320/24.6.20, 321/23.7.20 ,322/ 26.8.20, 323 / 30.9.20 και 324 / 29.10.20.

2. Παράταση θητείας Διοικητικού Συμβουλίου και αρχαιρεσιών – Αλλαγή στη σύνθεση του Δ.Σ.

3. Εισήγηση Επιτροπής επιλογής δικηγόρων συνεργατών. Ανάθεση υποθέσεων σε συνεργαζόμενους δικηγόρους.

4. Έγκριση δανείων από Κεφάλαια Συν/σμού.

5. Έξοδα μηνών Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2020. Ενημερωτικό Σημείωμα Λογιστηρίου.

6. Ανακοίνωση για εγγραφές νέων μελών.

7. Γνωμάτευση κ. Γ.Παναγιωτοπούλου σχετικά με G.D.P.R – Ενημέρωση για αντίγραφα εγγράφων που δόθηκαν στον κ. Γ.Ποταμιάνο.

8. Λοιπά θέματα :

  • α. Οικονομική προσφορά για συνεργασία από 1.1.2021 σε σχέση με το site του ΟΣΥΑΤΕ και της ΙΚΕ,
  • β. Φάκελοι Νόμου Κατσέλλη,
  • γ. Έγκριση αμοιβών κ.Σταύρου Κουρμπέτη,
  • δ. Εξώδικα κλπ.,
  • ε. Υπόθεση κ. Σωτηρίας Καραχάλιου ( Νόμος Κατσέλλη ),
  • στ. Ασφ/ριο Αστικής ευθύνης μεσω Τράπεζας Πειραιώς, κ.λπ.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΣΥΑΤΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ

Στις 15.12.2020 και μετά τις 10 το πρωί θα είναι διαθέσιμα σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. οι καταστάσεις με :

1) τα δάνεια που εξετάστηκαν από τον Συνεταιρισμό κατά το διάστημα που μεσολάβησε από το προηγούμενο Δ.Σ. και

2) τα έξοδα μηνών Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2020, τα οποία θα τεθούν υπό την διαδικασία έγκρισης των μελών του Δ.Σ. στο προσεχές συμβούλιο, καθώς και τα πρακτικά.

Για τη διαδικασία θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

A Π Ο Δ Ε Κ Τ Ε Σ :

1. κ. Χρυσαφένια Τεκνάκη Α΄ Αντιπρόεδρο

2. κ. Γεώργιο Ποταμιάνο Β΄ Αντιπρόεδρο

3. κ. Ακριβή Γιαννοπούλου Γεν. Γραμματέα

4. κ. Χρήστο Βυτινιώτη Αναπλ. Γεν. Γραμματέα

5. κ. Θεόδωρο Αβράμη Μέλος

6. κ. Ηρώ Φίλη Μέλος

7. κ. Παναγ. Αδαμόπουλο Μέλος

8. κ. Ιωάννη Μητσιόπουλο Μέλος

2. – Δ.Σ. 325 16.12.2020 ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Δ.Σ. 325 16.12.2020 ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ.pdf

3. – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΙΑ Δ.Σ.325/16.12.2020

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.


κ. Πρόεδρε,

Κατόπιν σχετικού ερωτήματός σας, σας ενημερώνω ότι μετά την έγκριση από το Δ.Σ. οποιουδήποτε ενυπόθηκου δανείου στην επαρχία για την επισκευή της Α’ κατοικίας του συνεταίρου κατόπιν σχετικής αίτησής του με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και για να ολοκληρωθεί η εγγραφή προσημείωσης στην επαρχία υπέρ του Οικοδομικού Συν/σμού απαιτείται ιδιωτικό έγγραφο παροχής πληρεξουσιότητας που συντάσσει ο δικηγόρος του ΟΣΥΑΤΕ στον δικηγόρο του συγκεκριμένου συνεταίρου που ζητά το δάνειο ώστε εκείνος να εκπροσωπεί τον ΟΣΥΑΤΕ και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εγγραφή της προσ/σης υπέρ του αιτούντος ΟΣΥΑΤΕ στο Ειρηνοδικείο, υποθ/κειο, Κτηματολόγιο. Στο πληρεξούσιο αυτό υπογράφουν οι εκπρόσωποι (ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας) και ο εκάστοτε δικηγόρος του ΟΣΥΑΤΕ βεβαιώνει το γνήσιο των υπογραφών τους.

Μετά την έγκριση και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στέλνεται η σχετική εντολή μας προς τον συνεταίρο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται να συμπληρωθούν από τον εξουσιοδοτημένο Νομικό Σύμβουλο (αίτηση, απόφαση προς Ειρηνοδικείο, αίτηση & περίληψη προς υποθ/κειο /Κτηματολογικό Γραφείο, συμβάσεις, εξουσιοδότηση, γνωμάτευση κτλ.) για την εγγραφή. Στην συνέχεια ο συνεταίρος αφού αποστείλει όλα τα έγγραφα που αναφέρει το σχετικό έγγραφό μας ολοκληρώνεται η διαδικασία χορήγησης τμηματικά σε 2 αποδόσεις πάντα φυσικά μετά την εγγραφή της προσ/σης υποθήκης υπέρ του ΟΣΥΑΤΕ.

Επίσης, γνωρίζω ότι μετά το 2016 απαιτούνται 2 δικηγόροι ένας που εκπροσωπεί τον ΟΣΥΑΤΕ και ένας που εκπροσωπεί τον συνεταίρο στην απόφαση του αρμόδιου Ειρηνοδικείου.

Ακόμα παλαιότερα δε υπήρχε γενικό πληρεξούσιο προς τους διευθυντές των Καταστημάτων της ΑΤΕ για να εκπροσωπούν τον ΟΣΥΑΤΕ στην επαρχία και να ολοκληρώνεται η διαδικασία εγγραφής προσημειώσεων με τους αντίστοιχους νομικούς συμβούλους της ΑΤΕ, οι δε συνεταίροι στο ακίνητο των οποίων γραφόταν η προσ/ση παρίσταντο αυτοπροσώπως στο Ειρηνοδικείο.

Το ίδιο ισχύει και για την Αθήνα όπου για την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης απαιτούνται 2 δικηγόροι, ένας για την εκπροσώπηση του ΟΣΥΑΤΕ και την σύνταξη των σχετικών εγγράφων και ένας που εκπροσωπεί τον συνεταίρο.

 

Ημερομηνία: 3/12/2020

Με τιμή,

Η προϊσταμένη Χορηγήσεων

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ

 

4. – ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σας υποβάλλω συνημμένη κατάσταση με τα αιτήματα συνεταίρων που αφορούν 23 δάνεια με προσωπική εγγύηση το διάστημα από 2.11.2020 έως και 10.12.2020 που έχουν εγκριθεί από τον Πρόεδρο και την Γενικό Γραμματέα του ΟΣΥΑΤΕ για την σχετική σας ενημέρωση.

Σχετικά με το 12.11.2020 αίτημα της συνεταίρου κ. Ελένης Μεντή για χορήγηση ενυπόθηκου δανείου ΕΥΡΩ 15.000 για την επισκευή της Α’ κατοικίας της στην Σπάρτη ( Θερμοπυλών 66) που εγκρίνεται σε αυτό το Δ.Σ. με εγγυητή τον σύζυγό της, σας έχω παραθέσει το από 3/12/2020 σημείωμα που σας ενημερώνω ότι απαιτείται πληρεξούσιο που συντάσσει δικηγόρος σε τέτοιες περιπτώσεις για την εκπροσώπηση του Συν/σμού στην επαρχία σε κάποιον δικηγόρο που θα αναλάβει την εκπροσώπηση του Συν/σμού στην Σπάρτη που βρίσκεται το ακίνητο και θα αναλάβει και θα προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την εγγραφή της Α’ προσημείωσης υπέρ του ΟΣΥΑΤΕ (έλεγχος τίτλων, συμπλήρωση απαιτούμενων δικαιολογητικών για την εγγραφή Α’ προσημείωσης στο Ειρηνοδικείο και το Κτηματολόγιο).

Για κάθε διευκρίνιση σχετικά με τα δάνεια αυτά είμαι στην διάθεσή σας.

 

Αθήνα 14/12/2020

Με εκτίμηση

Η Προϊσταμένη Χορηγήσεων

Δήμητρα Μπουκουβάλα