ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. της 16ης Δεκεμβρίου 2020

Πρόσκληση του Δ.Σ.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ, 105 64 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210.32.24.989 – 210.32.36.085 FAX. 210.32.30.414
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1945

Αριθ. Πρωτ. 625 Αθήνα, 14.12.2020

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σε συνεδρίαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο Σ Υ Α Τ Ε.

Παρακαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 16 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 το πρωί, στα γραφεία του ΟΣΥΑΤΕ ( Σταδίου 10 και Ομήρου 4 – 6ος όροφος ), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Θ Ε Μ Α Τ Α:

1..Επικύρωση πρακτικών προηγουμένων συνεδριάσεων:
312/10.7.19, 313/12.9.19, 314/17.10.19, διακοπείσα 314/22.10.19, 315/26.11.19, 316/23.12.19,317/28.1.20,318/24.2.20, 319/26.5.20, 320/24.6.20, 321/23.7.20 ,322/ 26.8.20, 323 / 30.9.20 και 324 / 29.10.20.

2. Παράταση θητείας Διοικητικού Συμβουλίου και αρχαιρεσιών – Αλλαγή στη σύνθεση του Δ.Σ.

3. Εισήγηση Επιτροπής επιλογής δικηγόρων συνεργατών. Ανάθεση υποθέσεων σε συνεργαζόμενους δικηγόρους.

4. Έγκριση δανείων από Κεφάλαια Συν/σμού.

5. Έξοδα μηνών Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2020. Ενημερωτικό Σημείωμα Λογιστηρίου.

6. Ανακοίνωση για εγγραφές νέων μελών.

7. Γνωμάτευση κ. Γ.Παναγιωτοπούλου σχετικά με G.D.P.R – Ενημέρωση για αντίγραφα εγγράφων που δόθηκαν στον κ. Γ.Ποταμιάνο.

8. Λοιπά θέματα :

  • α. Οικονομική προσφορά για συνεργασία από 1.1.2021 σε σχέση με το site του ΟΣΥΑΤΕ και της ΙΚΕ,
  • β. Φάκελοι Νόμου Κατσέλλη,
  • γ. Έγκριση αμοιβών κ.Σταύρου Κουρμπέτη,
  • δ. Εξώδικα κλπ.,
  • ε. Υπόθεση κ. Σωτηρίας Καραχάλιου ( Νόμος Κατσέλλη ),
  • στ. Ασφ/ριο Αστικής ευθύνης μεσω Τράπεζας Πειραιώς, κ.λπ.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΣΥΑΤΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ

Στις 15.12.2020 και μετά τις 10 το πρωί θα είναι διαθέσιμα σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. οι καταστάσεις με :

1) τα δάνεια που εξετάστηκαν από τον Συνεταιρισμό κατά το διάστημα που μεσολάβησε από το προηγούμενο Δ.Σ. και

2) τα έξοδα μηνών Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2020, τα οποία θα τεθούν υπό την διαδικασία έγκρισης των μελών του Δ.Σ. στο προσεχές συμβούλιο, καθώς και τα πρακτικά.

Για τη διαδικασία θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

A Π Ο Δ Ε Κ Τ Ε Σ :

1. κ. Χρυσαφένια Τεκνάκη Α΄ Αντιπρόεδρο

2. κ. Γεώργιο Ποταμιάνο Β΄ Αντιπρόεδρο

3. κ. Ακριβή Γιαννοπούλου Γεν. Γραμματέα

4. κ. Χρήστο Βυτινιώτη Αναπλ. Γεν. Γραμματέα

5. κ. Θεόδωρο Αβράμη Μέλος

6. κ. Ηρώ Φίλη Μέλος

7. κ. Παναγ. Αδαμόπουλο Μέλος

8. κ. Ιωάννη Μητσιόπουλο Μέλος