ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ – Ασφαλιστήριο Ζωής Νο 1391 (18-1-2021)

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΥΝ.Π.Ε)

ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ

105 64 ΑΘΗΝΑ

Τηλ. 210-3224989   – 210-32.36.085  FAX  210-32.30.414

e-mail  osyate45@otenet.gr  

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ  1945

 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Αρ.Πρωτ.20

Αθήνα, 18-1-2021

 

Ασφαλιστήριο Ζωής Νο 1391

Συνάδελφοι,

Όπως είναι γνωστό ο ΟΣΥΑΤΕ καλύπτει με το προαιρετικό ομαδικό ασφαλιστήριο ζωής 1391 το ενήμερο ποσό των δανείων που λάβατε μέσω του ΟΣΥΑΤΕ από κεφάλαια ΑΤΕ για την Α΄ και Β’ κατοικία.

Για την αποφυγή υποασφάλισης και για να μην πληρώνετε περισσότερα ασφάλιστρα, τόσο εσείς, όσο και ο ΟΣΥΑΤΕ ο οποίος καλύπτει 50% του ασφαλίστρου σας, είναι  αναγκαία η ορθή αποτίμηση του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου σας.

Για το σκοπό αυτό σας παρακαλούμε:

  1. Να αναζητήσετε όπως έχετε δικαίωμα από την Τράπεζα Πειραιώς το υπόλοιπο των δανείων σας με 31-12-2020 ή εάν έχετε λογαριασμό WINBANK της Τράπεζας Πειραιώς, να εκτυπώσετε το σύνολο της οφειλής των δανείων με 31-12-2020.
  2. Όσοι διαθέτετε την εφαρμογή του WINBANK της Τράπεζας Πειραιώς μπορείτε να εκτυπώσετε το πλάνο αποπληρωμής των δανείων σας μέχρι την λήξη τους, ώστε να μην απαιτείται να μας στέλνετε κάθε χρόνο τα υπόλοιπα σας. Όσοι έχετε στείλει το πλάνο αποπληρωμής από πέρυσι δεν χρειάζεται να το ξαναστείλετε.
  3. Να μας αποστείλετε τα υπόλοιπα μέχρι και την 1 Μαρτίου 2021 με αλληλογραφία, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΣΥΑΤΕ (osyate45@otenet.gr), είτε στα γραφεία του, Σταδίου 10 & Ομήρου 4, Αθήνα 10564 (6ος όροφος), αναγράφοντας απαραίτητα τα πλήρη στοιχεία σας (Ονομ/νυμο-Δ/νση Κατοικίας – e-mail – Τηλ. κ.λπ.) και το ΑΜ.ΑΤΕ.

Σε περίπτωση που έχετε εξοφλήσει ολοσχερώς το δάνειο σας ή το έχετε μετατρέψει σε κατηγορία staff ή δεν επιθυμείτε την συνέχιση του Ομαδικού Ασφαλιστήριου Ζωής 1391, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε με αλληλογραφία, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΣΥΑΤΕ (osyate45@otenet.gr), είτε στα γραφεία του, Σταδίου 10 & Ομήρου 4, Αθήνα 10564 (6ος όροφος),  προκειμένου να διαγραφείτε από το Ομαδικό Ασφαλιστήριο Ζωής 1391 και να μην επιβαρύνεστε οικονομικά, τόσο εσείς, όσο και ο ΟΣΥΑΤΕ.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα του ΟΣΥΑΤΕ, 210-32.32.523 (επιλογή 3), 6985057988/ 54988 (κ. Παπαποστόλου Σταύρου) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση osyate45@otenet.gr

                                                          ΓΙΑ ΤΟΝ Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε.

                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ                                     ΑΚΡΙΒΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ