ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ στις 27 Ιανουαρίου 2021 (22/01/2021)

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ
105 64 –  ΑΘΗΝΑ
Τηλ . 210 / 32.24.989 FAX 210 / 32.30.414
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1945
Επισκεφθείτε μας στο διαδίκτυο www.osyate.gr

Αριθ. Πρωτ. 23

Αθήνα, 22/01/2021

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σε συνεδρίαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο Σ Υ Α Τ Ε.

Παρακαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις
27 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 το πρωί,
στα γραφεία του ΟΣΥΑΤΕ Σταδίου 10 και Ομήρου 4 – 6ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Θ Ε Μ Α Τ Α :

1. Επικύρωση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης 325/16.12.2020 και υπογραφές προηγούμενων πρακτικών Δ.Σ.
2. Έγκριση δανείων από Κεφάλαια Συν/σμού.
3. Aνακοίνωση και υπόδειγμα αίτησης εγγραφής νέων μελών – Διαγραφές θανόντων 2020.

4. Εξέλιξη θεμάτων σε σχέση με το e-mail μου από 31.12.20. Ειδικά για το θέμα 4 του εν λόγω εγγράφου, εάν δεν υπάρξουν έγγραφες αιτιολογημένες παρατηρήσεις-διαφοροποιήσεις επί των αναφερόμενων  πλήρως απομαγνητοφωνηθέντων πρακτικών και των συνημμένων συνοπτικών τους, αυτά, θεωρούνται επικυρωμένα και έγκυρα από το σύνολο των μελών, ανεξαρτήτως εάν έχουν υπογραφεί ή οχι.
5. Eξοδα μηνός Δεκεμβρίου 2020 – Ενημερωτικό σημείωμα Λογιστηρίου.
6. SITE ΟΣΥΑΤΕ.
7. Αναθέσεις σε Δικηγόρους υποθέσεων Νόμου 3869 / 2010.
8. Λοιπά θέματα : ( έγγραφο DIMICRO, ορισμός Ταμία ΟΣΥΑΤΕ, πώληση αποθήκης στο Κουκάκι, δαπάνη C.P.I, έλεγχος κοινοχρήστων, ΔΙΑΔΡΑΣΙΣ, κλπ. ).

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΣΥΑΤΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ

Στις 26.1.2021 και μετά τις 10 το πρωί θα είναι διαθέσιμα σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. οι καταστάσεις με:
1) τα δάνεια που εξετάστηκαν από τον Συνεταιρισμό κατά το διάστημα που μεσολάβησε από το προηγούμενο Δ.Σ. και
2) τα έξοδα μηνός Δεκεμβρίου 2020, τα οποία θα τεθούν υπό την διαδικασία έγκρισης των μελών του Δ.Σ. στο προσεχές συμβούλιο, καθώς και τα πρακτικά.
Για τη διαδικασία θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

A Π Ο Δ Ε Κ Τ Ε Σ :
1. κ. Χρυσαφένια Τεκνάκη                    Α΄ Αντιπρόεδρο
2. κ. Γεώργιο Ποταμιάνο                      Β΄ Αντιπρόεδρο
3. κ. Ακριβή Γιαννοπούλου                  Γεν. Γραμματέα
4. κ. Χρήστο Βυτινιώτη                        Αναπλ. Γεν. Γραμματέα
5. κ. Θεόδωρο Αβράμη                       Μέλος
6. κ. Ηρώ Φίλη                                    Μέλος
7. κ. Παναγ. Αδαμόπουλο                   Μέλος
8. κ. Ιωάννη Μητσιόπουλο                  Μέλος