Θερινές Διακοπές 2/08/21 έως 20/08/21 (Κλείσιμο Γραφείων)

Κλείσιμο Γραφείων ΟΣΥΑΤΕ από 02/8/2021 έως 20/8/2021 λόγω Θερινών Διακοπών


Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, ο ΟΣΥΑΤΕ δε θα λειτουργήσει για το χρονικό διάστημα από 02/8/2021-20/8/2021.
           Με την επιστροφή των εργαζομένων του ΟΣΥΑΤΕ από το βραχυπρόθεσμο διάστημα των θερινών διακοπών τους, θα αντιμετωπιστούν άμεσα όλα τα θέματα των συνεταίρων που θα έχουν προκύψει.

ΚΑΛΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΜΕ ΥΓΕΙΑ

Για το Δ.Σ. του Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΗ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣΑΚΡΙΒΗ  ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ