ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΟΣΥΑΤΕ ΤΗΣ 9ης Νοεμβρίου 2021

Όπως ενημερωθήκαμε σήμερα από την  Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή μετά από τον ενδελεχή έλεγχο που πραγματοποίησε, τα αποτελέσματα των εκλογών 9ης Νοεμβρίου 2021έχουν ως εξής:

Ψήφισαν 1044 μέλη του ΟΣΥΑΤΕ

Έγκυρα Ψηφοδέλτια 1017

Άκυρα Ψηφοδέλτια 21

Λευκά Ψηφοδέλτια 6

Στις εκλογές συμμετείχαν 3 ψηφοδέλτια:

  • ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
  • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ
  • ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ-ΝΕΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ

Το ψηφοδέλτιο ‘’ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ’’ έλαβε 710 έγκυρα ψηφοδέλτια ήτοι ποσοστό (69,81%) με έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο 6.

Το ψηφοδέλτιο ‘’ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ’’έλαβε 195 έγκυρα ψηφοδέλτια ήτοι ποσοστό (19,17%) με έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο 2.

Το ψηφοδέλτιο ‘’ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ-ΝΕΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ’’έλαβε 112 έγκυρα ψηφοδέλτια ήτοι ποσοστό (11,01%) με έδρα στο Διοικητικό Συμβούλιο 1.

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΣΥΑΤΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ

Kατεβάστε παρακάτω το σχετικό αρχείο :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 9ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ