ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΖΩΗΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΖΩΗΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους, που είναι ασφαλισμένοι στο προαιρετικό ασφαλιστήριο ζωής Νο 1391, ότι, η είσπραξη των ασφαλίστρων του Β’ εξαμήνου του έτους 2020  θα γίνει ως εξής:

α) για τους εν ενεργεία συναδέλφους θα σταλεί σχετικό mail στο τελευταίο δεκαήμερο του ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του 2021.

β) για τους συνταξιούχους συναδέλφους η είσπραξη θα γίνει με την σύνταξη του ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2022. 

γ) για τους σε εθελουσία συναδέλφους η είσπραξη θα γίνει από τους λογαριασμούς που έχουν δηλώσει στον ΟΣΥΑΤΕ, την ημερομηνία που θα πιστωθούν και οι συντάξεις του ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2022. 

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι, η είσπραξη του Α΄ εξάμηνου του 2021 θα γίνει για τους μεν συνταξιούχους συναδέλφους και τους συναδέλφους που είναι σε εθελουσία με την  σύνταξη του Απριλίου 2022, για τους δε εν ενεργεία συναδέλφους θα σταλεί σχετικό mail στο τελευταίο δεκαήμερο του Μαρτίου του 2022 

Να σημειωθεί ότι το 50% του ασφαλίστρου έχει καταβληθεί ήδη από τον ΟΣΥΑΤΕ και αποτελεί παροχή για τους ασφαλισμένους συναδέλφους.

Παρακαλούμε να φροντίσετε να υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στο λογαριασμό σας για την είσπραξη του ασφαλίστρου.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΣΥΑΤΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ           ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΥΤΙΝΙΩΤΗΣ