24.5.2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΚΕΕ – ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΥΠΑΤΕ (30,31/5 & 1/6)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΚΕΕ – ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΥΠΑΤΕ (30,31/5 & 1/6) ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ (LINKS):

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΕΕ Νο 1

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΕΕ Νο 2

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΕΕ Νο 3

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (1)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (2)