Ανακοίνωση για τις εκλογές του ΟΣΥΑΤΕ 9/11/2021

OIΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ 105 64 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 210-32.24.989 – 32.36.085 – Fax:210-32.30414 Επισκεφθείτε μας στο διαδίκτυο www.osyate.gr Aρ.Πρωτ.:    400                                                          Αθήνα,  22-10-2021  ΕΚΛΟΓΕΣ  ΟΣΥΑΤΕ   ΣΤΙΣ  9/11/2021 Οι εκλογές θα διεξαχθούν σε έξι (6) εκλογικά κέντρα και συγκεκριμένα: Αθήνα , Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ηράκλειο, Πάτρα και Τρίπολη ενώπιον των τριμελών εφορευτικών επιτροπών που εξέλεξε η Γενική Συνέλευση της 17/10/2021 και με παρουσία δικαστικών αντιπροσώπων. Oι εκλογές θα διεξαχθούν από τις 9:00. μέχρι 20:00 Οι διευθύνσεις των εκλογικών κέντρων θα γνωτοποιηθούν έγκαιρα. Οι συνάδελφοι που θα μετακινηθούν στα παραπάνω εκλογικά κέντρα θα… ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΣΥΑΤΕ 17.10.2021

Υπερψήφιση Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού ΟΣΥΑΤΕ για τα έτη 2019 & 2020 και απαλλαγή του Δ.Σ. και Ε.Σ. Συνάδελφοι, Πραγματοποιήθηκε στις 17.10.2021, στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, με φυσική παρουσία και ψηφιακά μέσα η Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του ΟΣΥΑΤΕ, με τήρηση όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων, όπως ορίζει η τρέχουσα ΚΥΑ. Η Συνέλευση ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία, χάρις στη μαζική και ενεργή συμμετοχή των συναδέλφων, από κάθε γωνιά της Ελλάδος, αναδεικνύοντας την σπουδαιότητα του ρόλου μας, αλλά και τις κοινές αρχές και αξίες που μας ενώνουν. Δεν έλειψαν βέβαια και τα παρατράγουδα, από τη μικρή και γνωστή ομάδα, που δεν δίστασαν να καλέσουν… ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΕ ΧΡΗΣΗΣ 01.01 έως 31.12.2020

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Της ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ 105 64 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 3224989 – 210 3236085 FAX 210 3230414 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1945 Επισκεφθείτε μας στο διαδίκτυο www.osyategr ΕΚΘΕΣΗ_ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ 2020 Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΕ ΧΡΗΣΗΣ 01.01 έως 31.12.2020 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΟΣΥΑΤΕ Το Εποπτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Καταστατικού του ΟΣΥΑΤΕ, διενήργησε διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο των βιβλίων του για τη Χρήση 01.01 έως 31.12.2020 και διαπίστωσε τα ακόλουθα: 1. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η οριστική… ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Α Π Ο Λ Ο Γ I Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ 2020

ΟIΚΟΔΟΜIΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΡΟΤIΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ( ΣΥΝ.Π.Ε ) ΣΤΑΔIΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6oς ΟΡΟΦΟΣ 105 64 Α Θ Η Ν Α Τηλ. 32.24.989 – 32.36.085 FAX 32.30.414 ΕΤΟΣ IΔΡΥΣΗΣ 1945 Επισκεφθείτε μας στο διαδίκτυο www.osyate.gr Αριθ. Πρωτ . 384 Αθήvα, 15.10.2021 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020 Α Π Ο Λ Ο Γ I Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ 2020 Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ τoυ Οικoδoμικoύ Συv/σμoύ Υπαλλήλωv ΑΤΕ, πoυ υπoβάλλεται για έγκριση στη Γεvική Συvέλευση της 3/10/2021 και σε περίπτωση αvαβoλής αυτής λόγω μη επίτευξης απαρτίας, στην εξ αναβολής Γενική Συν/ση της 10/10/2021 και σε… ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΕ ΧΡΗΣΗΣ 01.01 έως 31.12.2019

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Της ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ 105 64 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 3224989 – 210 3236085 FAX 210 3230414 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1945 Επισκεφθείτε μας στο διαδίκτυο www.osyategr ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ 2019 Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΕ ΧΡΗΣΗΣ 01.01 έως 31.12.2019 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΟΣΥΑΤΕ Το Εποπτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Καταστατικού του ΟΣΥΑΤΕ, διενήργησε διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο των βιβλίων του για τη Χρήση 01.01 έως 31.12.2019 και διαπίστωσε τα ακόλουθα: 1. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η… ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΟΛΟΓIΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019

ΟIΚΟΔΟΜIΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΡΟΤIΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ( ΣΥΝ.Π.Ε ) ΣΤΑΔIΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6oς ΟΡΟΦΟΣ 105 64 Α Θ Η Ν Α Τηλ. 32.24.989 – 32.36.085 FAX 32.30.414 ΕΤΟΣ IΔΡΥΣΗΣ 1945 Επισκεφθείτε μας στο διαδίκτυο www.osyate.gr ΑΠΟΛΟΓIΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 Αριθ. Πρωτ . 383 Αθήvα, 15.10.2021 Α Π Ο Λ Ο Γ I Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ 2019 τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ τoυ Οικoδoμικoύ Συv/σμoύ Υπαλλήλωv ΑΤΕ, πoυ υπoβάλλεται για έγκριση στη Γεvική Συvέλευση της 3 / 10 / 2021 και σε περίπτωση αvαβoλής αυτής λόγω μη επίτευξης απαρτίας, στην εξ αναβολής Γενική… ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Υπενθύμιση υποψηφιοτήτων

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ  ΣΥΝ/ΣΜΟΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΤΡΑΠΕΖΑΣ   ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 10   &  ΟΜΗΡΟΥ   4  –   6ος   ΟΡΟΦΟΣ 105   64      ΑΘΗΝΑ Τηλ. 32.24.989   – 32.36.085    ΕΤΟΣ  ΙΔΡΥΣΗΣ   1945 Επισκεφθείτε  μας  στο  διαδίκτυο ς www.osyate.gr     Αριθ.Πρωτ. 356                                                                                    Αθήνα,5-10-2021                           ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΣΥΑΤΕ   ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΣΥΑΤΕ (ΑΡΘΡΟ 13  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ)   Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,   Σας υπενθυμίζουμε οτι οι υποψηφιότητες συνδυασμών και μεμονωμένων υποψηφίων στις επικείμενες αρχαιρεσίες μας, θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 12η μεσημβρινή ώρα της 12/10/2021 με ένα απο τους παρακάτω τρόπους:     Mε αίτηση στα γραφεία του ΟΣΥΑΤΕ Σταδίου 10… ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ 331/24.09.2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ     ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ 105 64 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 32.24.989 – 32.36.085 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1945 Επισκεφθείτε μας στο διαδίκτυο ς www.osyate.gr     Αριθ.Πρωτ. 355 Αθήνα,5-10-2021       ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ 331/24.09.2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ     Σύμφωνα με τα ‘’ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ covid – 19 σας ενημερώνουμε :   1. Η Γ.Σ της 17.10.2021 θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία και με διαδικτυακή συμμετοχή.   • Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει διαδικτυακά μέσω livestreaming θα πρέπει να αποστείλει το αργότερο… ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ