ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΚΑΙ-ONLINE

Μέσα από την ενότητα ΑΙΤΗΣΕΙΣ έχετε τη δυνατότητα: α) να εκτυπώσετε το κείμενο της αίτησης που σας ενδιαφέρει και μετά τη συμπλήρωσή του να το αποστείλετε με FAX στο 210-32 30 414 ή β) να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα και να την αποστείλετε. 1) ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΟΝ Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε. α) Online Φόρμα Αίτησης Εγγραφής μέλους β) Εκτύπωση κειμένου και αποστολή της Αίτησης με Fax 2) ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε. α) Online Φόρμα Αίτησης Χορήγησης Στεγαστικού Δανείου β) Εκτύπωση κειμένου και αποστολή της Αίτησης με Fax ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΕΙΡΕΣΙΑ 3) Αίτηση για Ομαδικό Ασφαλιστήριο Ζωής α) Online Φόρμα… ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Συνεχίζοντας δηλώνετε ότι συμφωνείτε με την: Πολιτική Εμπιστευτικότητας και Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων του Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε. σύμφωνα με το νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR Εκτυπώσετε το κείμενο της αίτησης που σας ενδιαφέρει και μετά τη συμπλήρωσή του αποστείλετέ το με FAX στο 210-32 30 414 1) ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΟΝ Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε. Προϋποθέσεις – Λήψη, Εκτύπωση κειμένου και Αποστολή της Αίτησης με Fax 2) ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε. Λήψη, Συμπλήρωση και Εκτύπωση της αίτησης σε μορφή .PDF 3) ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε. Λήψη, Συμπλήρωση και Εκτύπωση της αίτησης σε μορφή .PDF 4) ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΥ… ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αίτηση Εγγραφής Μέλους

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΟΝ Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε. Στον ΟΣΥΑΤΕ μπορούν να εγγραφούν ως Μέλη, εν ενεργεία Υπάλληλοι ή Συνταξιούχοι της Α.Τ.Ε. Προϋποθέσεις για εγγραφή υπαλλήλου ΑΤΕ ή Συνταξιούχου ως Μέλος στον Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε.: Υπάλληλος Α.Τ.Ε. – Συμπλήρωση προϋπηρεσίας ενός (1) έτους στην Α.Τ.Ε. Συνταξιούχος Α.Τ.Ε. – Οποτεδήποτε υποβάλλει Αίτηση Εγγραφής Οικονομικές υποχρεώσεις κατά την εγγραφή του μέλους: Για να εγγραφεί κάποιος στο Συν/σμό πρέπει να καταβάλει συνολικά το ποσό των 73,37 Ευρώ, εκ των οποίων: Η συνεταιριστική μερίδα ανέρχεται στο ποσό των 27,20 Ευρώ και επιστρέφεται εάν διαγραφεί το Μέλος Το ποσό των 14,68 Ευρώ είναι έκτακτη εισφορά Το ποσό των 31,49 Ευρώ… ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ