ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ , ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΟΒ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΩΘΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΛΩΣΗ Νο1 ΔΗΛΩΣΗ Νο2 ΑΙΤΗΣΗ 1 – ΔΗΛΩΣΗ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ) ΑΙΤΗΣΗ 2 – ΔΗΛΩΣΗ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ) ΑΙΤΗΣΗ 3 – ΔΗΛΩΣΗ (ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΛΗ)… ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΚΑΙ-ONLINE

Μέσα από την ενότητα ΑΙΤΗΣΕΙΣ έχετε τη δυνατότητα: α) να εκτυπώσετε το κείμενο της αίτησης που σας ενδιαφέρει και μετά τη συμπλήρωσή του να το αποστείλετε με FAX στο 210-32 30 414 ή β) να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα και να την αποστείλετε. 1) ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΟΝ Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε. α) Online Φόρμα Αίτησης Εγγραφής μέλους β) Εκτύπωση κειμένου και αποστολή της Αίτησης με Fax 2) ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε. α) Online Φόρμα Αίτησης Χορήγησης Στεγαστικού Δανείου β) Εκτύπωση κειμένου και αποστολή της Αίτησης με Fax ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΕΙΡΕΣΙΑ 3) Αίτηση για Ομαδικό Ασφαλιστήριο Ζωής α) Online Φόρμα… ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Συνεχίζοντας δηλώνετε ότι συμφωνείτε με την: Πολιτική Εμπιστευτικότητας και Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων του Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε. σύμφωνα με το νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR Εκτυπώσετε το κείμενο της αίτησης που σας ενδιαφέρει και μετά τη συμπλήρωσή του αποστείλετέ το με FAX στο 210-32 30 414 1) ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΟΝ Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε. Προϋποθέσεις – Λήψη, Εκτύπωση κειμένου και Αποστολή της Αίτησης με Fax 2) ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε. Λήψη, Συμπλήρωση και Εκτύπωση της αίτησης σε μορφή .PDF… ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ