(7/10/2016) Δάνεια ΑΤΕ Α’ και Β’ κατοικίας και τρόπος είσπραξης αυτών

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ Τ.Κ 105 64 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 32.24.989 – 32.36.085 – FAX 32.30.414 e-mail osyate@osyate.gr ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1945 Αριθ.Πρωτ. 1286 Αθήνα, 7.10.2016 Δάνεια ΑΤΕ Α’ και Β’ κατοικίας και τρόπος είσπραξης αυτών Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,      Τα δάνεια Α’ και Β’ κατοικίας, τα οποία ανήκουν ήδη από τον 7/2012 στην Τράπεζα Πειραιώς, βρίσκονται πλέον κατ’ ανάγκη στο στάδιο της ονομαστικοποίησης του κάθε δανειολήπτη και της παρακολούθησης από την Τράπεζα. Με αφορμή ερωτήσεις και απορίες συναδέλφων δανειοληπτών επιχειρούμε σ’ αυτή τη φάση μια πρώτη προσέγγιση ενημέρωσης.      Με τη σύνταξη του… ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάνεια Β’,Γ’ κ.λπ. Κατοικίας από κεφάλαια ΑΤΕ

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΤΕ 3. ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ κ.λπ Β’, Γ’ κ.λπ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Ή ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΝΤΟΣ 3/ΕΤΙΑΣ, ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ KAI TOYΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Δικαιούχοι είναι όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι της Τράπεζας, ανεξαρτήτως του χρόνου της υπηρεσίας τους και της εγγραφής τους στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό. ΥΨΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ: Το 100% της δαπάνης αγοράς (που αναγράφεται στο συμβόλαιο) ή των εργασιών (σύμφωνα με τον προϋπολογισμό), χωρίς ανώτατο περιορισμό, αλλά με την προϋπόθεση της επάρκειας εισοδήματος, όπως αναφέρεται παρακάτω. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ: Η ετήσια επιβάρυνση από τις μηνιαίες δόσεις του δανείου αυτού, μαζί με τυχόν άλλο στεγαστικό δάνειο, να… ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάνεια Α’ Κατοικίας από κεφάλαια ΑΤΕ (συνταξιούχοι)

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΤΕ 2. ΑΠΟΚΤΗΣΗ Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Ή ΕΠΙΣΚΕΥΗ Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Δικαιούχοι δανείων απόκτησης Α’ κατοικίας είναι οι συνταξιούχοι της Τράπεζας που στερούνται Α’ κατοικίας και δεν έχουν υπερβεί το 70ο έτος της ηλικίας τους. Η λήψη στεγαστικού δανείου από κεφάλαια της Τράπεζας στο παρελθόν (ως εν ενεργεία υπάλληλοι) δεν εμποδίζει τη λήψη του νέου δανείου, αρκεί το παλαιό δάνειο να έχει εξοφληθεί ολοσχερώς και ο συνταξιούχος υπάλληλος να μην έχει στην ιδιοκτησία του πρώτη κατοικία. Όσα αναφέρονται για την επαναδανειοδότηση των εν ενεργεία συναδέλφων οι οποίοι μεταβιβάζουν την α΄κατοικία τους, που απέκτησαν… ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δάνεια Α’ Κατοικίας από κεφάλαια ΑΤΕ (εν ενεργεία υπάλληλοι)

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΤΕ 1. ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ, κ.λπ. Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Δικαιούχοι δανείου για απόκτηση Α’ κατοικίας (Αγορά έτοιμης ή υπό κατασκευή κατοικίας, αποπεράτωση, επισκευή, συμπλήρωση, βελτίωση, επέκταση, εξόφληση άλλου στεγαστικού δανείου που χορηγήθηκε με δυσμενέστερους όρους και αφορούσε α’ κατοικία) είναι όσοι υπάλληλοι έχουν συμπληρώσει υπηρεσία στην Τράπεζα τριών(3) χρόνων και ταυτόχρονα έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον έξι (6) μήνες από την εγγραφή τους στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό και στερούνται Α’ κατοικίας, ή έχουν ανεπαρκή ή ακατάλληλη κατοικία για τις στεγαστικές τους ανάγκες. Τα 3 χρόνια προϋπηρεσίας περιορίζονται σε δύο ( 2 ) εάν ο δικαιούχος… ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ