Τελευταία Νέα
logo +30 210-32.24.989, 32.24.919, 32.25.523 Επικοινωνήστε
A+ A A-

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ / ΣΚΟΠΟΣ Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε.

Σκοπός Συνεταιρισμού:
Η Χορήγηση Στεγαστικών Δανείων για απόκτηση, επισκευή κ.λπ. Α' ή Β' κ.λπ. κατοικίας, καθώς και η αξιοποίηση οικοπεδικών εκτάσεων, για την ανέγερση σ' αυτές κύριων ή παραθεριστικών κατοικιών.

Δικαιούχοι είναι:

 • οι εν ενεργεία Υπάλληλοι της ΑΤΕ για λήψη δανείων Α' και Β' κατοικίας
 • οι συνταξιούχοι ΑΤΕ για λήψη δανείων Α' κατοικίας

  ΙΣΤΟΡΙΚΟ Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε.
  Ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός Υπαλλήλων ΑΤΕ ιδρύθηκε το 1945 από Υπαλλήλους της ΑΤΕ ως Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, με κύριο σκοπό τη στεγαστική αποκατάσταση των μελών του.
  Έκτοτε και μετά από διάφορες μετατροπές που έγιναν στα πλαίσια των Γενικών Συνελεύσεων λειτουργεί σήμερα με την παρακάτω μορφή:

  Όργανα Διοίκησης
 • 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο και
 • 5μελές Εποπτικό Συμβούλιο
  τα οποία εκλέγονται απ' ευθείας από τα μέλη του Συνεταιρισμού.

  Υπηρεσίες
 • Διεύθυνση
 • Τμήμα Λογιστηρίου
 • Τμήμα Χορηγήσεων
 • Τμήμα Μηχανογράφησης
 • Γραφείο Γραμματείας
 • Γραφείο Ασφαλειών

  Στον Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε απασχολούνται σήμερα 13 άτομα.

 • Εγγραφή στο Newsletter