Τελευταία Νέα
logo +30 210-32.24.989, 32.24.919, 32.25.523 Επικοινωνήστε
A+ A A-

Συνελεύσεις

(2/10/2018) Συνεδρίαση Μελών του ΔΣ - Οκτώβριος 2018

 

 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ
105 64 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210.32.24.989 - 210.32.36.085 FAX. 210.32.30.414
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1945

  
Αριθ. Πρωτ. 580
  
Αθήνα, 2.10.2018

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σε συνεδρίαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΥΑΤΕ


Παρακαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις
10 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτηκαι ώρα 10.30 το πρωί, στα γραφεία του Συν/σμού (Σταδίου 10 και Ομήρου 4 - 6ος όροφος), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Επικύρωση πρακτικών προηγουμένων συνεδριάσεων.
 2. Έγκριση δανείων από κεφάλαια Συν/σμού.
 3. Έξοδα μηνός Σεπτεμβρίου 2018 - Ενημερωτικό Σημείωμα Λογιστηρίου.
 4. Διάφορα (Μηχ/ση – ΙΚΕ – Ξυλουργός, Καθαρισμός, GDPR, σύμβαση Κυψέλης κ.λπ.)

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΣΥΑΤΕ,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ


Σημ.: Από τις 9/10/2018 και μετά τις 9.30 το πρωί, θα είναι διαθέσιμα σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. τα κατωτέρω:
(1) οι καταστάσεις με τα δάνεια που εξετάστηκαν από τον Συνεταιρισμό κατά το διάστημα που μεσολάβησε από το προηγούμενο Δ.Σ. και
(2) τα έξοδα μηνός Σεπτεμβρίου 2018, τα οποία θα τεθούν υπό την διαδικασία έγκρισης των μελών του Δ.Σ. στο προσεχές συμβούλιο, καθώς και τα πρακτικά.ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ:
 1. κ. Χρυσαφένια Τεκνάκη, Α’ Αντιπρόεδρος
 2. κ. Γεώργιος Ποταμιάνος, Β’ Αντιπρόεδρος
 3. κ. Ακριβή Γιαννοπούλου, Γεν.Γραμματέας
 4. . Χρήστος Βυτινιώτης, Αναπλ. Γεν. Γραμματέας
 5. κ. Αθανάσιος Κουρμπέτης, Ταμίας
 6. κ. Ηρώ Φίλη, Μέλος
 7. κ. Παναγ. Αδαμόπουλος, Μέλος
 8. κ. Αλεξ. Παπαϊωάννου, Μέλος
 9. κ. Γεώργιος Καλυβιώτης, Επίτιμος Πρόεδρος
 10. κ. Ανδρέας Λαϊνάς, Αναπλ. Μέλος
 11. κ. Νίκος Ζαρίφης, Αναπλ. Μέλος
 12. κ. Αροστοτέλης Γεωργόπουλος, Αναπλ. Μέλος
 13. κ. Λουκία Ρουμαντζά, Δικηγόρος - Συνεργάτιδα ΟΣΥΑΤΕ

 

 

(11/6/2018) Πρόσκληση Τακτικής Γ.Σ. 21-6-2018

 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ
105 64 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210.32.24.989 - 210.32.36.085 FAX. 210.32.30.414
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1945

Αριθ. Πρωτ. 379


Αθήνα 5.6.2018
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Ύστερα από την απόφαση Νο 293 του Διοικητικού Συμβουλίου του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υπαλλήλων ΑΤΕ, που λήφθηκε στη συνεδρίασή του της 18.4.2018

Κ Α Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι 

Τα μέλη του Συνεταιρισμού σε Τακτική Γενική Συνέλευση για τις 21 Ιουνίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.30, στην Αθήνα και συγκεκριμένα στα γραφεία του (ΣΕΤΑΠ), Αμερικής 10 – 3ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1.   Ανακοίνωση έκθεσης πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεσης ελέγχου του Εποπτικού Συμβουλίου έτους 2017 και έγκρισή τους, καθώς και λήψη απόφασης για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου από τις ευθύνες τους.
 2. Έγκριση των αποτελεσμάτων Χρήσης της περιόδου 1/1 – 31/12/2017 και των ετήσιων (οικονομικών) (λογιστικών) καταστάσεων. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπογραφή του Ισολογισμού του έτους 2017, την υποβολή της φορολογικής δήλωσης και τη διάθεση των ετήσιων αποτελεσμάτων σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του ΟΣΥΑΤΕ.
 3. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2018.
 4. Αποφάσεις εν γένει που αφορούν τα δάνεια και την προμήθεια του ΟΣΥΑΤΕ. Πώληση οικοπέδων Ισθμίων. Διευθέτηση θέματος ακινήτου Κορίνθου.
 5. Δημιουργία ΙΚΕ

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας από το ν. 1667/1986 η Γενική Συνέλευση θα γίνει στις 28 Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. 

Σε περίπτωση μη επίτευξης και πάλι της απαιτούμενης από το ν.1667/1986 απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα γίνει ΟΡΙΣΤΙΚΑ στις 5 Ιουλίου 2018, ημέρα Πέμπτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 13 παρ. 7 του καταστατικού, χωρίς νεώτερη πρόσκληση.

ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ

Σημείωση:
Για τη συμμετοχή των μελών που διαμένουν μόνιμα εκτός Αττικής θα δοθούν οδοιπορικά έξοδα κ.λ.π. Αναλυτικά θα ενημερωθείτε μετά τις 22.6.2018 με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Συνεταιρισμού.

 

(11/6/2018) Πρόσκληση Έκτακτης (Καταστατικής) Γ.Σ. 21-6-2018

 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ
105 64 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210.32.24.989 - 210.32.36.085 FAX. 210.32.30.414
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1945

Αριθ. Πρωτ. 380


Αθήνα 5.6.2018
 

Πρόσκληση

σε Έκτακτη (Καταστατική) Γενική Συνέλευση

Καλούνται όλα τα μέλη του ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΕ Συν.Π.Ε όπως προσέλθουν, δυνάμει της υπ΄ αριθμ. 293 / 18.4.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του και σύμφωνα με το καταστατικό σε έκτακτη (Καταστατική) Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 21η Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00 στην Αθήνα και συγκεκριμένα στα γραφεία του ΣΕΤΑΠ, οδός Αμερικής 10 - 3ος όροφος, με θέματα:

Την συμπλήρωση και τροποποίηση των παρακάτω άρθρων του Καταστατικού:

Α) Την τροποποίηση της παραγράφου 2 εδ. β. του άρθρου 10 του καταστατικού συγκεκριμένα αντικαθίσταται η προθεσμία του «εξαμήνου» εντός της οποίας είναι δυνατόν να νομιμοποιηθούν οι κληρονόμοι του αποβιώσαντα συνεταίρου και να υποκατασταθούν στη θέση του και γίνεται «εντός πενταετίας».

Β) Την τροποποίηση της παραγράφου 15 του άρθρου 13 και τίθεται «Στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη τακτικής διοικήσεως του Συνεταιρισμού παρίσταται δικηγόρος ως δικαστικός αντιπρόσωπος, διοριζόμενος από το Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας που λειτουργεί το εκλογικό κέντρο».


Γ) Στο άρθρο 14 παράγραφος 5 προστίθεται α) στο τέλος του πρώτου εδαφίου «οι απόψεις των διαφωνούντων συμβούλων καταγράφονται στα πρακτικά, τα οποία υπογράφονται υποχρεωτικά από όλους τους συμμετέχοντες συμβούλους» και β) το τελευταίο εδάφιο διαμορφώνεται ως ακολούθως «Άρνηση υπογραφής στο βιβλίο πρακτικών δεν επάγεται σε καμία περίπτωση ακυρότητα των πρακτικών και των ληφθεισών αποφάσεων του Δ.Σ.».


Δ) Στο άρθρο 14 παράγραφος 9 στο τέλος της β περιπτώσεως συμπληρώνεται «Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας έχουν τη δυνατότητα να εξουσιοδοτούν υπαλλήλους του συνεταιρισμού ή αρμοδίους εξωτερικούς συνεργάτες του συνεταιρισμού προκειμένου να διεκπεραιώνουν υποθέσεις αυτού.»


Ε) Στο άρθρο 14 παράγραφος 11 προστίθεται τρίτο εδάφιο το οποίο έχει ως εξής «Επίσης σύμβουλος εκπίπτει του αξιώματός του σε περίπτωση υποβολής αίτησης υπαγωγής του σε διατάξεις νόμων για εξωδικαστική ή δικαστική ρύθμιση των οφειλών του στις οποίες περιλαμβάνονται και οφειλές του προς τον συνεταιρισμό».


Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας από το Ν.1667/1986 η Γενική Συνέλευση θα γίνει στις
28 Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο με το ίδιο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης και πάλι της απαιτούμενης από το Ν.1667/1986 απαρτίας η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ θα γίνει ΟΡΙΣΤΙΚΑ στις 5 Ιουλίου 2018, ημέρα Πέμπτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 7 του καταστατικού, χωρίς νεώτερη πρόσκληση.

ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ

(31/10/2017) Πρόσκληση Εκλογοαπολογιστικής Γ.Σ. 14-11-2017

 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ
105 64 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210.32.24.989 - 210.32.36.085 FAX. 210.32.30.414
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1945

Επισκεφθείτε μας στο διαδίκτυο www.osyate.gr
e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Αριθ. Πρωτ. 1041


Αθήνα 31.10.2017
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υπαλλήλων Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος που λήφθηκε στη Νο 285 συνεδρίασή του, της 3ης Οκτωβρίου 2017

Κ Α Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι 

Τα μέλη του Συνεταιρισμού σε Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση στις 14 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30 το μεσημέρι, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συλλόγου Εργαζομένων ΑΤΕ, Αμερικής 10 – 3ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Απολογισμός πεπραγμένων απερχόμενης Διοίκησης (Δ.Σ. και Ε.Σ.)
 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη
 3. Εκλογή: α) εννέα (9) τακτικών μελών και εννέα (9) αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και β) πέντε (5) τακτικών μελών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών του Εποπτικού Συμβουλίου
 4. Εκλογή τριών (3) μελών Εφορευτικής Επιτροπής για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών
 5. Διάφορα: α) Έγκριση εγγραφής νέων μελών
                  β) Ενημέρωση για την εξέλιξη συμβάσεως με την Τράπεζα Πειραιώς
                  γ) Ρυθμίσεις δανείων
                  δ) Ενημέρωση έγκρισης τροποποιηθέντος Καταστατικού

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από τον Ν.1667/1986 (αρ.5 παρ.3) και το Καταστατικό απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα γίνει στις 21 Νοεμβρίου 2017 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα.

Σε περίπτωση μη επίτευξης και πάλι της απαιτούμενης από το Νόμο και το καταστατικό απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα γίνει ΟΡΙΣΤΙΚΑ στις 28 Νοεμβρίου 2017, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σημειώνεται ότι οι υποψηφιότητες για να είναι έγκυρες θα πρέπει να υποβληθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού με σχετική αίτηση μέχρι 8 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 12 το μεσημέρι, σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ.10 του Καταστατικού.

Σε εκτέλεση σχετικής απόφασης του Δ.Σ. του Οικοδομικού Συν/σμού Υπαλλήλων ΑΤΕ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ

 
Αθήνα 14.11.2017


ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΣΥΑΤΕ

 1. ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ
  ΑΔΕ.Κ.Α.ΣΤ.Ο.Σ
 2. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
 3. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ

 

1. ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ

 

2. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

 

3. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ

 

 

(29/6/2017) Αποφάσεις Συνελεύσεων Ιουνίου

 

ΟIΚΟΔΟΜIΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑIΡIΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΓΡΟΤIΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΥΝ.ΠΕ)
ΣΤΑΔIΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 (6oς ΟΡΟΦΟΣ)
Τ.Κ. 10564 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 2103224989 - FAX 210 3230414

Αριθ.Πρωτ. 749


Αθήvα, 29.6.2017

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Νο 2 / 2017

 

ΘΕΜΑ: Αποφάσεις της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και της Έκτακτης Καταστατικής των μελών του Συνεταιρισμού μας, που έγινε στις 28.6.2017


Φίλοι Συνεταίροι,


Στη Γενική Συνέλευση της 28.62017 μετά από πρόταση του Δ.Σ. εγκρίθηκαν:


Α) Βελτιώσεις στο Καταστατικό προκειμένου να γίνει πιο λειτουργικό με διεύρυνση αντικειμένων, ώστε να δοθεί η δυνατότητα μεγαλύτερης προσφοράς στα μέλη μας.
Αναλυτικά θα σας ενημερώσουμε για τα θέματα αυτά, όταν οι προτεινόμενες αλλαγές εγκριθούν από το Ειρηνοδικείο και

Β) λαμβάνοντας υπόψη την εν γένει οικονομική κατάσταση, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη μείωση της προμήθειας του ΟΣΥΑΤΕ κατά 25% από 1.1.2018.
Κατά συνέπεια η προμήθεια των στεγαστικών δανείων από 0,40 γίνεται 0,30.Υπενθυμίζουμε ότι, από το ποσοστό αυτό, το 50% τουλάχιστον καταβάλλεται από τον Συν/σμό σαν συμμετοχή του στο προαιρετικό ασφαλιστήριο ζωής.


Κατά τα λοιπά και σε σχέση με τα χορηγούμενα βραχυπρόθεσμα δάνεια ΟΣΥΑΤΕ, ισχύει η ανακοίνωση Νο 1403 / 3.11.2016.Αθήνα 29.6.2017
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς και ευχές για καλό καλοκαίρι

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΣΥΑΤΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ
Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

 

(30/5/2017) Πρόσκληση Έκτακτης (Καταστατικής) Γ.Σ. 14-6-2017

 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ
105 64 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210.32.24.989 - 210.32.36.085 FAX. 210.32.30.414
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1945

Αριθ. Πρωτ. 571


Αθήνα 30.5.2017
 

Πρόσκληση

σε Έκτακτη (Καταστατική) Γενική Συνέλευση

Καλούνται όλα τα μέλη του ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΕ Συν.Π.Ε όπως προσέλθουν, δυνάμει της υπ΄ αριθμ. 280 / 3.5.2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του και σύμφωνα με το καταστατικό σε έκτακτη (Καταστατική) Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 14η Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 στην Αθήνα και συγκεκριμένα στα γραφεία του ΣΕΤΑΠ, οδός Αμερικής 10 - 3ος όροφος, με θέματα:

Την συμπλήρωση και τροποποίηση των παρακάτω άρθρων του Καταστατικού:

(1) Άρθρο 3
      Α) παρ. 3 η λέξη "εξαμήνου" αντικαθίσταται με τη λέξη "τριμήνου"

      Β) παρ. 4 στην τέταρτη γραμματοσειρά μετά τη λέξη συνεταιρισμού συμπληρώνεται η φράση "όπως η πρακτόρευση ασφαλειών, οι ασφαλιστικές εργασίες πάσης φύσεως και οι παροχές υγείας σε μέλη του συνεταιρισμού και των οικογενειών τους ή η σύσταση ή η συμμετοχή σε εταιρεία με αντικείμενο τις παραπάνω εργασίες."

(2) Άρθρο 5
      Συμπληρώνεται "Συνταξιούχοι του ΟΣΥΑΤΕ και υπάλληλοι και συνταξιούχοι των λοιπών συγγενών οργανισμών της πρώην ΑΤΕ γίνονται δεκτά ως μέλη του συνεταιρισμού".

(3) Άρθρο 8
      Τροποποιείται η παρ. 1 ως προς τις υποχρεώσεις του μέλους κατά την αποχώρησή του, συγκεκριμένα πρέπει να έχει τακτοποιήσει το μέλος κάθε τυχόν υποχρέωσή του στο συνεταιριστικό ταμείο κατά το χρόνο αποχώρησής του.

(4) Αρθρο 14
      Α) Στην παρ. 9 ορίζεται Β αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας και καθορίζονται ειδικότερα οι αρμοδιότητες Προέδρου, Γενικού Γραμματέα, Ταμία και λοιπών μελών.
      Β) Στην παρ. 11 συμπληρώνεται η διάταξη αναφορικά με την έκπτωση Συμβούλου από το αξίωμα.

(5) Αρθρο 20
      Στην παρ. 1 εδ. α ο έλεγχος του μητρώου μελών θα γίνεται από τον Γενικό Γραμματέα.

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας από το Ν.1667/1986 η Γενική Συνέλευση θα γίνει στις 21 Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο με το ίδιο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης και πάλι της απαιτούμενης από το Ν.1667/1986 απαρτίας η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ θα γίνει ΟΡΙΣΤΙΚΑ στις 28 Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 7 του καταστατικού, χωρίς νεώτερη πρόσκληση.

ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ

(30/5/2017) Πρόσκληση Τακτικής Γ.Σ. 14-6-2017

 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ
105 64 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210.32.24.989 - 210.32.36.085 FAX. 210.32.30.414
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1945

Αριθ. Πρωτ. 570


Αθήνα 30.05.2017
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Ύστερα από την απόφαση Νο 280 του Διοικητικού Συμβουλίου του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υπαλλήλων ΑΤΕ, που λήφθηκε στη συνεδρίασή του της 3.5.2017

Κ Α Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι 

Τα μέλη του Συνεταιρισμού σε Τακτική Γενική Συνέλευση για τις 14 Ιουνίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00, στην Αθήνα και συγκεκριμένα στα γραφεία του (ΣΕΤΑΠ), Αμερικής 10 – 3ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1.   Ανακοίνωση έκθεσης πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεσης ελέγχου του Εποπτικού Συμβουλίου έτους 2016 και έγκρισή τους, καθώς και λήψη απόφασης για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου από τις ευθύνες τους.
 2. Έγκριση των αποτελεσμάτων Χρήσης της περιόδου 1/1 – 31/12/2016 και των ετήσιων (οικονομικών) (λογιστικών) καταστάσεων. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπογραφή του Ισολογισμού του έτους 2016, την υποβολή της φορολογικής δήλωσης και τη διάθεση των ετήσιων αποτελεσμάτων σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του ΟΣΥΑΤΕ.
 3. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2017.
 4. Αποφάσεις εν γένει που αφορούν τα δάνεια και την προμήθεια του ΟΣΥΑΤΕ. Υπόθεση οικοπέδου Κυψέλης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας από το ν. 1667/1986 η Γενική Συνέλευση θα γίνει στις 21 Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. 

Σε περίπτωση μη επίτευξης και πάλι της απαιτούμενης από το ν.1667/1986 απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα γίνει ΟΡΙΣΤΙΚΑ στις 28 Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 13 παρ. 7 του καταστατικού, χωρίς νεώτερη πρόσκληση.

ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ

 

(22/4/2016) Τακτική Γενική Συνέλευση και Έκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση του ΟΣΥΑΤΕ

 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ
105 64 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210.32.24.989 - 210.32.36.085 FAX. 210.32.30.414
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1945

Αριθ. Πρωτ. 615


Αθήνα 22.4.2016
 

Τακτική Γενική Συνέλευση και

Έκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση του ΟΣΥΑΤΕ

Συνάδελφοι,


     Ολοκληρώθηκαν στις 19.4.2016 οι Γενικές Συνελεύσεις του ΟΣΥΑΤΕ με μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία.
     Όλα τα θέματα που αφορούσαν την τακτική Γενική Συνέλευση και τον Διοικητικό και Οικονομικό απολογισμό έτους 2015 και τον προϋπολογισμό του 2016, εγκρίθηκαν παμψηφεί.
     Επίσης παμψηφεί έγιναν αποδεκτές οι προτάσεις του Δ.Σ. σε σχέση με την μεταφορά της Διαχείρισης των δανείων από Κεφάλαια ΑΤΕ στην Τράπεζα Πειραιώς με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, καθώς και οι προτάσεις που αφορούν το μέλλον του ΟΣΥΑΤΕ. 


Στην καταστατική Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκαν τα παρακάτω:

 • Οι προτάσεις του Δ.Σ. για τροποποίηση των άρθρων 13 παρ. 1 και 13 παρ.3 του Καταστατικού εγκρίθηκαν μετά τις σχετικές διευκρινίσεις και προσθήκες με πλειοψηφία όλων των παρόντων εκτός 2 αρνητικών ψήφων και 2 λευκών.
 • Επιπλέον η Γενική Συνέλευση αποφάσισε και εξουσιοδότησε το Δ.Σ. να διερευνήσει τη δυνατότητα διεύρυνσης του σκοπού, της μορφής και δραστηριοτήτων του Συνεταιρισμού, λόγω των εξελίξεων που έχουν υπάρξει στο γενικό περιβάλλον.

 

Ο ΟΣΥΑΤΕ συνεχίζει την πολύχρονη επιτυχημένη πορεία του πάντα στο πλευρό όλων των μελών του.

Με τις ευχές του Δ.Σ. του Ε.Σ. καθώς και των υπαλλήλων του ΟΣΥΑΤΕ για ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ


ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΣΥΑΤΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ
Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

(17/3/2016) Πρόσκληση Τακτικής Γ.Σ. 5-4-2016

 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ
105 64 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210.32.24.989 - 210.32.36.085 FAX. 210.32.30.414
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1945

Αριθ. Πρωτ. 385


Αθήνα 17.03.2016
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Ύστερα από την απόφαση Νο 266 του Διοικητικού Συμβουλίου του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υπαλλήλων ΑΤΕ, που λήφθηκε στη συνεδρίασή του της 7.3.2016

Κ Α Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι 

Τα μέλη του Συνεταιρισμού σε Τακτική Γενική Συνέλευση για τις 5 Απριλίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00, στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συλλόγου Υπαλλήλων ΑΤΕ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΣΕΤΑΠ), Αμερικής 10 – 3ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1.   Ανακοίνωση έκθεσης πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεσης ελέγχου του Εποπτικού Συμβουλίου έτους 2015 και έγκρισή τους, καθώς και λήψη απόφασης για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου από τις ευθύνες τους.
 2. Έγκριση των αποτελεσμάτων Χρήσης της περιόδου 1/1 – 31/12/2015 και των ετήσιων (οικονομικών, λογιστικών) καταστάσεων. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπογραφή του Ισολογισμού του έτους 2015, την υποβολή της φορολογικής δήλωσης και η διάθεση των ετήσιων αποτελεσμάτων σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του ΟΣΥΑΤΕ.
 3. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2016.
 4. Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις. (Διαχείριση δανείων από Κεφάλαια ΑΤΕ, Μελλοντικές προοπτικές ΟΣΥΑΤΕ κ.λπ).

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας από το ν. 1667/1986 η Γενική Συνέλευση θα γίνει στις 12 Απριλίου 2016, ημέρα Τρίτη, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. <br>

Σε περίπτωση μη επίτευξης και πάλι της απαιτούμενης από το ν.1667/1986 απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα γίνει ΟΡΙΣΤΙΚΑ στις 19 Απριλίου 2016, ημέρα Τρίτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 13 παρ. 7 του καταστατικού, χωρίς νεώτερη πρόσκληση.

 

ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ<br>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ

 

Εγγραφή στο Newsletter