Καταστατικό

Οικοδομικός Συνεταιρισμός Υπαλλήλων Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος Συν.Π.Ε.

Ο ΟΣΥΑΤΕ ιδρύθηκε το 1945 και το καταστατικό του άρχιζε με τα παρακάτω δύο άρθρα που μέχρι και σήμερα – σχεδόν 100 χρόνια μετά – παραμένουν αναλοίωτα όπως ακριβώς και η δεσμευσή του απέναντι σε όλα τα μέλη του για ουσιαστικές παροχές.

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 – ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ -ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

1. Ο Συνεταιρισμός φέρει την επωνυμία “Οικοδομικός Συνεταιρισμός Υπαλλήλων Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος Συν.Π.Ε. και τον διακριτικό τίτλο ΟΣΥΑΤΕ ΣΥΝ.Π.Ε.
2. Ο Συνεταιρισμός είναι αστικός συνεταιρισμός του νόμου 1667/986, περιορισμένης ευθύνης. Διαθέτει εκ του νόμου εμπορική και πτωχευτική ιδιότητα.
3. Η διάρκεια του Συνεταιρισμού είναι αόριστη.

ΑΡΘΡΟ 2 – ΕΔΡΑ

Έδρα του συνεταιρισμού είναι ο Δήμος Αθηναίων, ο οποίος αποτελεί το κέντρο των δραστηριοτήτων του και όπου είναι εγκατεστημένη η διοίκησή του.

 

Δείτε παρακάτω το πλήρες Καταστατικό του συνεταιρισμού, σύμφωνα και με τις πλέον πρόσφατες τροποποιήσεις και προσαρμογές με βάσει τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της 19ης Ιουλίου 2023.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 2023 ΑΡΘΡΑ

 

Αρχική σελίδα Δημοσιεύσεις