ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΣ 07-2022

Οικοδομικός Συνεταιρισμός Υπαλλήλων Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος Συν.Π.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΣ 07-2022

5 Ιουλίου 2022 Avακοινώσεις Oλες οι Δημοσιεύσεις OΣΥΑΤΕ Συνελεύσεις 0
2022.07.05-ΟΣΥΑΤΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΣ