Μήνας: Ιούλιος 2022

Οικοδομικός Συνεταιρισμός Υπαλλήλων Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος Συν.Π.Ε.

ΟΣΥΑΤΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021

Απολογισμός χρήσης 2021 Προϋπολογισμός 2021-2022


7 Ιουλίου 2022 0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΣ 07-2022


5 Ιουλίου 2022 0

ΙΚΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Β.1.1. 2021

ΟΣΥΑΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΙΚΕ – Δημοσίευση ισολογισμού 2021


5 Ιουλίου 2022 0