Μήνας: Ιούλιος 2023

Οικοδομικός Συνεταιρισμός Υπαλλήλων Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος Συν.Π.Ε.

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ γραφείου – ΑΚΟΥΣΤΕ την ανακοίνωση


30 Ιουλίου 2023 0

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Γ.Σ. 18.7.2023

ΑΚΟΥΣΤΕ την ανακοίνωση


27 Ιουλίου 2023 0

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Πίνακας άρθρων πρότασης


18 Ιουλίου 2023 0